Zajímavý kompozitní materiál,

25.7.2015
starověký dentistický zákrok, foto Oxilia, Gregorio  et al., Earliest evidence of dental caries manipulation in the Late Upper Palaeolithic, Scientific Reports, 2015/07/16/online, 5, 12150, http://dx.doi.org/10.1038/srep12150, DOI:10.1038/srep12150

jehož vodivost závisí na obsahu oxidu uhličitého v okolí, připravili v laboratořích švýcarské Spolkové vysoké technické školy v Curychu (ETH Zürich) pod vedením Doroty Koziej. Tvoří ho nanočástice z oxidu-uhličitanu lanthanitého La2O2CO3 rozptýlené v matrici z poly[(p-vinylbenzyl)trimethylammonium hexafluorofosfátu] (struktura viz obr.). Při obsahu La2O2CO3 nanočástic 60 - 80 hmotnostních procent vznikají ve struktuře materiálu vodivostní kanály se vysokou pohyblivostí hexafluorofosfátových aniontů. Tento jev ještě zvýrazní přítomnost oxidu uhličitého v okolní atmosféře v koncentracích 150 - 2400 ppm za laboratorní teploty a relativní vlhkosti 50%. Nový materiál by mohl nalézt své uplatní při konstrukci čidel nebo adsorbentů. 10.000 ppm = 1%, protože ppm značí počet částic na milion všech částic, z latinského pars per milion.

 
Odeslat komentář k článku "Zajímavý kompozitní materiál, "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Zajímavý kompozitní materiál, " e-mailem

Diskuse/Aktualizace