Včelky narkomanky

27.4.2015
Legenda k obrázku: Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

Včely a čmeláci dávají přednost cukernému roztoku, který obsahuje pesticidy neonikotinoidového typu před roztokem čistým. Zjistil to tým prof. Geraldine A.Wright z Newcastle University za spolupráce s biology z dublinské Trinity College. Při jejich experimentech včely medonosné (Apis millifera) a čmeláci zemní (Bombus terrestris) dávali přednost tomu roztoku, který obsahoval stopy pesticidů imidaklopridu, thiametoxamu nebo klothianidinu. Příčinu se odhalit nepodařilo. Jejich přítomnost nezpůsobovala speciální odezvu chuťových neuronů, ani neovlivňovala signály z chuťových neuronů citlivých na sacharózu. U zkoumaných blanokřídlých zřejmě neonikotinoidy žádné chuťové vjemy nevyvolávají. Jde o závažné zjištění, protože zmíněné pesticidy pravděpodobně odpovídají za rozsáhlé úhyny včel. Pokud z jakýchkoli důvodů upřednostňují potravu, která je obsahuje, tyto sloučeniny by se v jejích tělech koncentrovaly. V roce 2013 Evropská komise dočasně zakázala užívání zmíněných neonikotinoidových pesticidů, který platí do konce letošního roku. Nicméně pokud se nepodaří pokročit ve výzkumech dále a nebudeme vědět, jak včely neonikotinoidy rozpoznají a proč jim dávají přednost, stále hrozí velké riziko nesprávných závěrů.

Legenda k obrázku: Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929. Link z obrázku vede na obrázek s chemickou strukturou zmíněných sloučenin.

28.4.2015: V souvislosti s výsledky výzkumu týmu profesorky Geraldine A. Wright nabývá na zajímavosti i výzkum Davida Baracchiho a Larse Chittky z Queen Mary University of London a Marka J. F. Browna z Royal Holloway University of London. Zjistili, že střevní parazitární infekci prvokem Crithidia bombi u čmeláků zpomaluje nikotin, který sají s květním nektarem některých lilkovitých (Solenaceae) a lip (Tilia).

 
Odeslat komentář k článku "Včelky narkomanky "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Včelky narkomanky " e-mailem

Diskuse/Aktualizace