Tunely lenochodů

13.8.2017
Stopy drápů ve stěně (A), tunel s dnem erodovaným protékající vodou (B) a tunel (C) tvořený třemi propojenými komorami (1,2,3). Foto Renato Pereira Lopes, Heinrich Theodor Frank, Francisco Sekiguchi de Carvalho Buchmann & Felipe Caron (2016): Megaichnus igen. nov.: Giant Paleoburrows Attributed to Extinct Cenozoic Mammals from South America, Ichnos, DOI: 10.1080/10420940.2016.1223654.

Brazilský geologicko-paleontologický tým předpokládá, že rozsáhlé velké tunely na jihu a jihovýchodě Brazílie a přilehlé argentinské provincii Buenos Aires vytvořili vyhynulí příslušníci pleistocenní megafauny. Při hrabání více než 1.500 různých tunelů přiložili pracky k dílu obří lenochodi Lestodon a Glosotherium i velcí pásovci Pampatherium a Propraopus.

Tunely nacházíme ve dvou velikostech, jednak s průměrem 1,5 m, jednak 2 m vysoké s šířkou do 4 m, což přibližně odpovídá velikostem a možnostem jmenovaných zvířat. Na stěnách nacházíme stopy drápů. Procházejí měkkými nebo zvětralými horninami, ve nichž je lze vyhrabat. Lepší vysvětlení nemáme. Tunely obdobného tvaru vytváří i láva protékající měkčím materiálem, nicméně zmíněné struktury k nim nepatří.

Na obrázku vidíme stopy drápů ve stěně (A), tunel s dnem erodovaným protékající vodou (B) a tunel (C) tvořený třemi propojenými komorami (1,2,3). Foto Renato Pereira Lopes, Heinrich Theodor Frank, Francisco Sekiguchi de Carvalho Buchmann & Felipe Caron (2016): Megaichnus igen. nov.: Giant Paleoburrows Attributed to Extinct Cenozoic Mammals from South America, Ichnos, DOI: 10.1080/10420940.2016.1223654.

 
Odeslat komentář k článku "Tunely lenochodů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Tunely lenochodů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace