Připravené korály

14.10.2015
Na obrázku vidíme miniaturní atol vytvořený dírkovníkem válcovitým ve Velkém bradlovém útesu (foto Australian Institute of Marine Science CC BY-NC 3.0).

Mořský korál dírkovník válcovitý (Porites cylindrica) udržuje ve spodní části svého těla, kde vytváří svou vápenatou schránku, stálou, vhodnou zásaditost. Malý vliv změn pH okolní mořské vody prokázal tým australských biologů pod vedením Lucy Georgiou a Malcolma McCullocha z University of Western Australia při pozorováních doložených experimenty na Heronově ostrově, který leží v jižním cípu australského Velkého bradlového útesu. Jako mořské korály označujeme některé bezobratlé z třídy korálnatců (Anthozoa) kmene žahavců (Cnidaria). Vytvářejí pevné struktury z uhličitanu vápenatého, který se v kyselém prostředí rozpouští. Narůstající koncentrace oxidu uhličitého v mořské vodě zvyšuje její kyselost, což by tyto drobné živočichy mohlo ohrozit. Bez své pevné podpory mohou sotva existovat. Nicméně se zdá, že korály si s tímto nebezpečím poradí. Na obrázku vidíme miniaturní atol vytvořený dírkovníkem válcovitým ve Velkém bradlovém útesu (foto Australian Institute of Marine Science CC BY-NC 3.0).

 
Odeslat komentář k článku "Připravené korály "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Připravené korály " e-mailem

Diskuse/Aktualizace