Plujte do Sigtuny

4.9.2018
Citace:
M.Krzewinska et al., Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town, Current Biology, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.053
Zdroj
Detail runového kamene U395 vytesaného kolem roku 1100 se zmínkou o Sigtuně, (Sigtuna muzeum, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons).

Prastaré švédské obchodní středisko Sigtuna založené Vikingy roku 980, mělo překvapivě rozmanité složení obyvatel. Vyplývá to z analýzy DNA 23 osob pohřbených na místních hřbitovech v 10. až 12 století. Kromě Skandinávie pocházeli z Anglie, Litvy, severního Německa i Ukrajiny. U dvou z nich šlo o přistěhovalce v druhé generaci. Analýza izotopů stroncia v kostech ukázala, že v Sigtuně nebo jejím okolí pobývali celý svůj život. S potravou a pitnou vodou pronikají do našeho těla izotopy nejrůznějších prvků, jejichž zastoupení je typické pro každou lokalitu. Jejich analýzou určíme, kde určitá osoba pobývala a co jedla.

Detail vikinské lodi na tapiserii z Bayeux (Bayeux Tapestry) zobrazující dobytí Anglie Normany, foto Urban, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en, via Wikimedia Commons.„Nenalezli jsme žádnou typicky skandinávskou vikinskou populaci, odlišitelnou od zbytku Evropy. Místo toho bylo obyvatelstvo součástí evropského genofondu své doby,“ tvrdí Maja Krzewinska ze Stockholmské univerzity. Nicméně pohanští Vikingové mrtvé spalovali, takže jejich podíl na obyvatelstvu Sigtuny určit nemůžeme. Vikingové díky svým pohyblivých lodím a obchodním i válečným schopnostem pokryli v 9. - 11. století severní i část západní Evropy řadou vzájemně propojených sídel a obchodních stanic. Její součástí byla i Sigtuna ve středním Švédku poblíž současného Stockholmu. Mezi nimi probíhal čilý pohyb jak lidí včetně otroků, tak i zboží.

 
Odeslat komentář k článku "Plujte do Sigtuny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Plujte do Sigtuny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace