Levitující voda

29.9.2007
vodní můstek mezi dvěma kádinkami (foto Elmar Fuchs)

Přestože s vodou se setkáváme prakticky na každém kroku, zdaleka o ní nevíme vše. Je to dáno silnou polaritou jejich molekul. Jejím důsledkem jsou interakce mezi nimi, příliš slabé na to, aby utvořil stabilní struktury typu chemických sloučenin či krystalů, avšak dostatečně silné, aby molekuly vody na sobě nebyly nezávislé. Vytvářejí tak nejrůznější rychle se měnící struktury. Velmi zajímavý jev pozoroval Elmar Fuchs se svými kolegy z Technologické univerzity ve Štýrském Hradci. Vložíme-li mezi vodu ve dvou nádobách dostatečně vysoké napětí (15 kV), vznikne mezi nimi levitující vodorovný vodní sloupec, který je navzájem propojuje. Při průměru až 3 mm dosáhne délky do 25 mm. Tento skutečně neobvyklý jev umožňuje vznik uspořádané struktury molekul vody vlivem elektrického pole.

Videozáznam celého experimentu můžete shlédnout zde.

 
Odeslat komentář k článku "Levitující voda "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Levitující voda " e-mailem

Diskuse/Aktualizace