Barvou proti znečištění - Tisková zpráva AV ČR

26.3.2008
logo AV ČR

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se společností Rokospol, a. s. dokončil vývoj produktu Detoxy Color, který byl 25. 3. uveden na trh. Detoxy Color je pečlivě vybraný obchodní název pro novou barvu, která svou aplikací umožňuje aktivní redukci koncentrací škodlivin v ovzduší. Mechanismus redukce využívá principu fotokatalytických reakcí. Barva Detoxy Color obsahuje aktivní látku – speciální fotokatalytický oxid titaničitý – na níž tento rozklad škodlivých látek v plynné fázi probíhá. Organické látky se ve styku s tímto fotokatalyzátorem redukují až na vodu a oxid uhličitý. Prezentací nového výrobku se tak završilo téměř tříleté společné úsilí odborníků ze základního, akademického výzkumu a aplikovaného výzkumu firmy Rokospol, a. s. Vznik barvy Detoxy Color má společné kořeny s vojenským výzkumem, kdy se hledaly látky, které by umožnily neutralizovat bojové plyny tak, aby proces dekontaminace nepoškodil složitou vojenskou elektroniku. Aktivní fotokatalytická látka připravená v nových výrobních provozech firmy Rokospol, a. s. prošla v Ústavu anorganické chemie AV ČR náročnými testy praktické účinnosti ve vysoce sofistikovaných experimentálních zařízeních – fotoreaktorech, a navíc byla ověřena i v praktických podmínkách.

I když je fotokatalytický efekt znám již léta, teprve nyní se podařilo tohoto efektu využít nejen pro exteriérové nátěrové hmoty aktivované ultrafialovým zářením, ale právě pro nátěrové hmoty interiérové, v nichž se aktivní fotokatalytická látka aktivuje viditelným světlem. Výsledkem je významná redukce koncentrace škodlivých látek v těchto uzavřených prostorách, jedinou podmínkou funkčnosti je přítomnost denního osvětlení. Priorita vědeckého výzkumu je chráněna průmyslovým vzorem a patentem. Výzkum využití fotokatalýzy byl financován akciovou společností Rokospol, a. s., a Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Pavel 26.3.2008: Promiňte, ale organické látky neobsahují jen uhlík, kyslík a vodík (a zvláště ne bojové látky). V jako podobě skončí chlor, dusík, fosfor, fluor, síra a další prvky běžně se v průmyslově vyráběných organických látkách vyskytující?

Pan Jan Jelínek 26.3.2008: Ono to bohužel asi nebude jen tohle - jaká je absorbční kapacita nátěru za jednotku času, bude vůbec reagovat okolí mimo mezní vrstvu u nátěru ?

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. 27.3.2008: Není to spíše tak, že se organické látky oxidují až na vodu a oxid uhličitý?

Odeslat komentář k článku "Barvou proti znečištění - Tisková zpráva AV ČR "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Barvou proti znečištění - Tisková zpráva AV ČR " e-mailem

Diskuse/Aktualizace