Novinky o mozku

31.7.2002
glutamová kyselina

Chemické látky, zvané neurotransmitery, přenášejí v mozku informaci z jednoho neuronu na druhý. Musí přitom difúzí překonat úzkou štěrbinu mezi oběma neurony. Kromě toho, že působí na receptory "přijímajícího" neuronu, jsou hned po svém uvolnění aktivně vychytávány okolními buňkami. Odstraňování těchto molekul z mezibuněčného prostoru je důležité pro správnou činnost mozku. Zkracuje se doba, po kterou přenašeč působí na přijímací neuron a snižuje se počet molekul, které uniknou ze štěrbiny a působí nespecificky na okolní buňky. Vědci z Houston Univerzity v Texasu prokázali, že u potkanů se několik minut po učení výrazně zvýší množství aktivních proteinů EAAC1 v membráně neuronů nacházejících se v hippocampu. Tyto molekuly transportují neurotransmiter glutamát z mezibuněčného prostoru do nitra neuronů. Neschopnost neuronů zvýšit počet molekul transportující glutamát by se podle autorů experimentu mohla projevit poruchami učení a paměti. Odkrývá se tak zde nová oblast v níž lze na molekulární úrovni hledat příčiny některých poruch učení a paměti.

Nový nejrychlejší počítač spuštěn v Japonsku

30.7.2002

Podle nedávno zveřejněného žebříčku je počítač nazývaný NEC Earth Simulator, který byl vytvořen aby reprezentoval "virtuální planetu Zemi" při predikci počasí, je v současné době nejrychlejší počítač na Zeměkouli. Tento počítač, vytvořený společností NEC, pracuje umístěn v Jokohamském ústavu geofyzikálních věd a zabírá prostor přibližně čtyř tenisových kurtů. Pracuje s rychlostí 35600 gigaflops, což je téměř čtyřikrát rychleji než rekordman loňského roku, počítač IBM ASCI White, který pracuje s rychlostí "pouhých" 7226 gigaflops. (Gigaflop se rovná miliardě matematických operací za sekundu).

O LINUXu

29.7.2002

Dalším dokladem skutečnosti, že operační systém LINUX se definitivně zařadil do hlavního proudu informačních technologií je i poslední oznámení společnosti Walt Disney. Tato společnost se rozhodla přejít pro potřeby digitální animace na pracovní stanice a servery firmy Hewlett-Packard, které používají systém GNU Linux. Podobně kladně se k systému Lynux staví i další významná studia : DreamWorks SKG, Pixar Animation, Industrial Light and Magic a Digital Domain. Analytik Al Gillen k tomu říká :"Historicky animace vždycky využívala unixového prostředí. To, co se nyní děje v Hollywoodu je pouze přechod části unixového trhu do linuxového prostoru".

K podpoře LINUXu přistupuje i německá vláda. Uzavřela totiž dohodu se společností IBM s cílem podpořit používání operačního systému LINUX a dalšího volně nabízeného software na úřadech státní správy a samosprávy na všech úrovních - od místní až po federální. Podle této dohody agenturám, které zakoupí hardware vyráběné IBM vybavené operačním systémem LINUX, bude poskytována se značná sleva. To umožní v mnoha případech nahradit nákupy dražšího standardního vybavení používajícího platformy Windows nebo UNIX. Vlády v mnoha zemích podporují posun k volně dostupnému software argumentujíce, že kromě úspory peněz je tento software také stabilnější, má méně chyb a je i odolnější proti virům. "Zvyšujeme informační bezpečnost tím, že se vyhýbáme monokulturám. Snižujeme svou závislost na jednotlivých softwarových firmách a přitom šetříme na nákupech i údržbě" říká německý ministr vnitra Otto Schily.

Mobilní telefon v zubu

28.7.2002

Inženýři ve Velké Británii vyvinuli zubní implantát, který obsahuje malý vibrátor integrovaný s radiovým přijímačem a tudíž může fungovat jako implantovaný mobilní telefon. Ve stávající verzi není dosud zabudován čip, ale vynálezci implantátu James Auger a Jimmy Loizeau tvrdí, že již otestovali prototyp ukazující, že je možno implantovat i plně funkční mobil. Ten by fungoval tak, že zvuk zachycený ve formě digitálního rádiového signálu by se přes vibrátor přenášel kostní rezonancí do vnitřního ucha, kde by se zachycoval standardním způsobem. To by umožňovalo nositeli implantátu komunikovat a získávat informaci kdykoliv a kdekoliv, aniž by o tom někdo jiný musel vědět. Tento vynález již přímo navozuje představu obchodníků s akciemi získávajících poslední informace o jejich kurzu přímo v průběhu obchodního jednání nebo politiků briefovaných svými poradci přímo při tiskové konferenci či interview.

A což teprve studenti při zkouškách ! Budou maturitní zkoušky zahajovány povinnou prohlídkou u zubaře ?

Studium fotosyntézy

28.7.2002

Tým vědců ze Švédska, Německa, Britanie a Holandska začal studovat přesný mechanismus fotosyntézy pomocí laserové spektroskopie. Série extrémně krátkých laserových pulsů s velmi vysokou frekvencí umožní detekovat jednotlivé meziprodukty chemické reakce, a tak popsat její přesný mechanismus. Laserová spektroskopie je moderní, ne však úplně novou technikou, avšak pro zkoumání tak složitých molekul dosud nebyla použita.

Kyselina aminooctová v hlubinách vesmíru

26.7.2002
struktura glycinu neboli kyseliny aminooctové

Astronomové už našli v mezihvězdném prostoru na 130 molekul, často až neuvěřitelně složitých, včetně např. cukrů a ethylalkoholu. V r.1994 tým vedený Lewisem Snyderem z University of Illinois at Urban-Champaign oznámil, že zjistil ve vesmíru první aminokyselinu, glycin, kyselinu aminooctovou N2H-CH2-COOH. Jde o nejjednodušší aminokyselinu, ale zároveň jednu z dvaceti nejdůležitějších aminokyselin - jednotek bílkovin a peptidů vyskytujících se ve všech organismech. Nález tohoto základního stavebního kamene života mimo Zemi vyvolal proto ohromný zájem. Zvýšila se pravděpodobnost existence života i mimo Zemi - i jinde existují složité molekuly, které se podílely na odstartování života na naší planetě. Objev glycinu, kyseliny aminooctové v r.1994 se však nezdál dost věrohodný. Nyní měl Lewis Snyder s Yi-Jehng Kuanem z National Taiwan Normal University objev kyseliny aminooctové věrohodně potvrdit. Dr:Kuan tvrdí: "Máme spolehlivé důkazy, že kyselina aminoctová v mezihvězdném prostoru skutečně existuje." Pátrali tentokrát v řadě míst oblohy - v obřích oblacích mezihvězdného prachu a plynu. Porovnávali získané spektrální čáry s liniemi kyseliny aminooctové vytvořené v laboratoři.

Dr:Jill Tarterová, ředitelka Centra pro výzkum mimozemských civilizací v Ústavu SETI v Mountain View, kdysi známá u nás svou spoluprací s českým iniciátorem studia existence rozumného života ve vesmíru, prof.ing.dr.Rudolfem Peškem (1905-1989), hovoří o průkazu kyseliny aminooctové jako o dosažení "svatého grálu svého snažení".

Spermie si pomáhají

25.7.2002

Překvapivý fenomén pozoroval u spermií myšice křovinné (Apodemus sylvaticus) biolog Harry Moore z University of Sheffield. Spermie tohoto druhu jsou na hlavičce opatřeny zvláštním háčkem. Význam této morfologické zvláštnosti zjistil Moore náhodou, když se podíval na ejakulované sperma samců myšice pod mikroskopem. Spermie se vzájemně spojí (částečně "slepí"a částečně "zaháknou") a vytvoří skupinu čítající 50 až 200 vzájemně propojených spermií. Tyto "vlaky" se pohybují o 50% rychleji než individuální spermie. Nárůst v rychlosti pohybu je patrný především ve viskózním prostředí tekutin vyplňujících samičí pohlavní trakt. "Studiem spermií se zabývám 30 let, ale nic podobného jsem nikdy neviděl," přiznal Moore. Tento pozoruhodný jev má svou evoluční příčinu. U myšic je samice připářen hned několika samci a jejich spermie pak "soupeří" o to, které oplodní vajíčka ve vejcovodu. Je zřejmé, že rychleji cestující "vlak" zanese spermie k vajíčku dříve. Vajíčko ale může oplodnit jen jedna spermie. Proto se "vlak" po 20 až 30 minutách opět rozpadá. Příčinou je změna na povrchu hlavičky spermie, která prochází tzv. kapacitací a "odhazuje" povrchovou část tzv. akrozomu. Kapacitace je přípravou spermie na proniknutí do nitra vajíčka. V tomto případě ale plní i roli "posunovače", který "vlak" spermií rozpojí na jednotlivé "vagónky". "Rozpojovací" reakci zahájí přednostně spermie pohybující se uvnitř vzájemně propojené skupiny spermií. Jejich časná kapacitace je silně znevýhodňuje, protože tyto spermie následně rychle ztrácejí schopnost oplodnit vajíčko. V jistém slova smyslu se tyto spermie obětují ve prospěch dalších spermií z propojené skupiny. Vůbec není jisté, jestli si předurčení k sebeobětování nesou spermie už z těla samce, nebo zda je k tomu předurčuje až jejich náhodné umístění do středu "vlaku". Jsme tu ale zřejmě svědky altruismu na buněčné úrovni, kdy některé se některé buňky "obětují" ve prospěch jiných buněk. Protože obětované buňky nesou dědičnou informaci stejného jedince a zvýhodňuje "příbuzné" spermie proti "soupeřícím" cizích samců, je taková "oběť" evolučně výhodná. Souboj mezi samci myšic o to, kdo se stane otcem příštího pokolení, se neodehrává jen prostřednictvím spermií propojených do "vlaku". Samci soupeří i objemem ejakulátu a počtem spermií. Soupeření spermií vyvolá silný selekční tlak na zvýšení množství spermií a objemu ejakulátu, protože samec produkující více spermatu dokáže spermie svých soupeřů v pohlavním traktu samice "přečíslit". Názorným dokladem tohoto evolučního tlaku je fakt, že varlata tvoří 5% hmotnosti těla samců myšice křovinné. Pro srovnání, pokud by měla varlata muže mít stejný podíl na hmotnosti těla, musela by vážit 3,5 kg.

Japonský supercomputer instalován na Aljašce

24.7.2002

V Arctic Region Supercomputer Center na Aljašce byl instalován nový japonský 8-procesorový supercomputer firmy NEC nazývaný Rime. Jedná se o přístroj zaměřený na vědecké výpočty. Na rozdíl od tzv. "masově paralelní" architektury, nyní velmi populární ve Spojených státech,je založen na tzv. vektorové architektuře. Má osm procesorů, 64 gigabitů vnitřní paměti a trilion bytů vnější paměti. Rime byl na Aljašce instalován díky tržní dohodě se společností Cray Supercomputer - dřívějším hlavním konkurentem společnosti NEC. Ředitel společnosti Cray však přesto říká "Je to stále kontroverzní otázka!" Ve skutečnosti se zdá, že hlavním problémem je neochota některých lidí ve vládě USA smířit se s šířením japonských supercomputerů na americkém území.

Nová generace křižujících střel

23.7.2002
Křižující střela AGM-86B/C  firmy Boeing

Křižující střely (cruise missile) patří k velmi obávaným taktickým raketám určeným k útokům na pozemní cíle. Pohybují se nízko nad terénem, mění směr letu a přesné místo dopadu koriguje počítač v její hlavici. Při bojovém nasazení za války v Zálivu střela vypuštěná z lodi v Perském zálivu zničila bagdádsku televizní věž. Odpálit ji je možné z letadla, lodi anebo z pozemního zařízení. Armády Spojených států a Velké Britanie nyní připravují novou verzi této střely, která však poletí až 3,5 násobnou rychlostí zvuku (dosavadní střely jsou podzvukové). S metrákem trhaviny uletí více než 1000 km a cíl mají zasáhnout s přesností 3 m. Její dolet i nosnost jsou menší než u dosavadních typů, avšak díky velké rychlosti bude prakticky nesestřelitelná.

Zlepšení předpovídání hurikánů

21.7.2002
oko hurikánu zeshora

Včasná předpověď hurikánu může zachránit mnoho životů, avšak evakuace vyvolaná mylnou předpovědí znamená obrovské a zbytečné náklady. Družice sice včas zpozorují vznikající hurikán, avšak z jejích se obtížně vyhodnocuje jeho ničivá síla, což má pro nás klíčový význam. Nicholas Makris z Massachusetts Institute of Technology se domnívá, že mnohem přesnější informace získá vyhodnocení zvukových vln, které se od centra hurikánu mohou šířit vodou stovky kilometrů daleko. Údaje z podvodních mikrofonů (hydrofonů) umístěných na mořském dně by mohly výrazně zpřesnit stávající předpovědi. V rámci svého výzkumného programu hodlá využít i automatickou ponorku, která bude naslouchat hurikánu přímo pod ním.

Zpívající žába

20.7.2002

Čínská žába Amolops tormotus vydává zvuk, který svou modulací nápadně připomíná ptačí zpěv. Většina žab vydává zvuky, které buď klesají nebo naopak stoupají. Čínská "zpívající" žába ale dokáže zvyšovat i snižovat tón svého hlasu. Tým vedený Albertem S. Fengem odhalil pěvecké kvality této žáby obávající břehy potoka Tao Hua náhodou. Vědci zaslechli volání samečků tohoto žabího druhu a považovali je za hlas nočního ptáka. Pátrání po záhadném pěvci mělo velmi překvapivé rozuzlení. Pěvecké schopnosti žáby Amolops tormotus jsou neuvěřitelné. Fengův tým vyhodnotil 12 hodinový "koncert" jedenadvaceti samečků a na nahrávkách nenašel dva stejné "nápěvy". Koncert "zpívajících žab" se odehrává v širokém spektru frekvencí a to ve frekvencích, které lidské ucho nezachytí. Žába Amolops tormotus je jednou z mála žab schopných komunikovat ultrazvukem. Samci tohoto druhu žáby jsou pro své pěvecké výkony předurčeni i výraznými anatomickými adaptacemi. Mají například "zanořený ušní bubínek". Ušní bubínek se u nich nenachází na povrchu hlavy jako u většiny žab, ale v hloubi lebky a vede k němu výrazný kanál zvukovodu. Zdá se také, že samečci jsou schopni ovládat každý ze svých zvukových vaků zvlášť. U ostatních žab pracují oba zvukové vaky synchronně.

Skládkování oxidu uhličitého

19.7.2002

Norové testují nový způsob likvidace oxidu uhličitého, známého skleníkového plynu. Po jeho zkapalnění jej hodlají nalít do moře. Prvních 5,4 tuny by mělo zmizet pod hladinou v průběhu léta. Je pravda, že ve světovém oceánu se může rozpustit gigantické množství oxidu uhličitého, aniž by jeho kyselost vzrostla, i když jeho kapacita samozřejmě není neomezená. Větší nebezpečí pro oceánský ekosystém představuje lokální zvýšení kyselosti v místě vylití. Řešit problém rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře tímto způsobem však nejdříve vyžaduje jeho izolaci z kouřových či výfukových plynů a zkapalnění, což rozhodně není levné.

Za tlaku a teploty panují hluboko na mořském může oxid uhličitý a voda koexistovat jako dvě nemísitelné kapalné fáze. Není vyloučeno, že kdesi na dně Mariánského příkopu leží bubliny kapalného CO2, což znamená, že oceán ho může pojmout ještě mnohem více než dle odhadů udělaných na základě rozpustnosti plynů. Na druhou stranu tento způsob není vlastně ničím více než netradičním skládkováním.

Roboti měnící svůj tvar

18.7.2002

Pokud se domníváte, že android uvedený ve filmu Terminátor II - který se sám opět dal dohromady poté, co byl rozmetán na drobné úlomky - je fantazií předbíhající realitu o století, mýlíte se. Roboti sestavení z malých zaměnitelných modulů se již vynořují v návrzích laboratoří celé řady zemí. Jednou z nich je Modular Robotics Laboratory v Palo Alto Research Center vedené Markem Yimem. Tento vědec vyvinul celou řadu robotů nazvaných "PolyBots". Ačkoliv jsou všichni složeni z velkého počtu identických komponent, pohybují se různě : jako had, ještěrka, pavouk, kolo a řadou dalších lokomočních technik. Mark Yim je však považuje pouze za prototypy k univerzálnímu robotu, který bude schopen se adaptovat na nové prostředí - například na povrchu vzdálené neznámé planety - nejen změnami svého chování, ale i změnami své anatomie.

Budoucí modulární roboti ale mohou nalézt uplatnění i mnohem blíže - a to přímo v našich domovech. Mark Yim předpovídá : "Postupně stlát postel, mýt nádobí, uklízet byt či měnit olej v autě by bylo velmi obtížné pro robota s pevným tvarem. Naproti tomu roboti schopní měnit svůj tvar otevírají nové pole možností pro postupné řešení velmi rozdílných úloh. Redaktor Technology Review MIT Wade Roush dosvědčuje : "Navštívil jsem Marka Yima v jeho laboratoři a měl jsem možnost se na vlastní oči pozorovat předchůdce těchto tvarově proměnlivých robotů, kteří se hrabali, lezli a kutáleli po celé laboratoři".

Kosmická raketa z jaderné ponorky

17.7.2002

Ruská atomová ponorka Rjazaň úspěšně vypustila dne 12.7.2002 z pod hladiny Barentsova moře návratovou raketu určenou k vynášení lidí a nákladu na oběžnou dráhu Země. Jde o společný rusko-evropský projekt založený na vojenské balistické raketě SS-N-18 původně zamýšlené jako nosič jaderných hlavic. Z ponorky nebyla kosmická raketa dosud nikdy vypuštěna.

Doc.Josef Dvořák, expert na kosmickou fyziologii a lékařství, soudí, že Rusko stále disponuje obrovským know-how v oblasti konstrukce raket. V devadesátých letech sice došlo kvůli chronickému nedostatku peněz k obrovskému útlumu ruského kosmického programu, např. raketoplán Buran nebyl nikdy dokončen, avšak zkušenosti nahromaděné v předchozích desetiletích zůstaly. Sovětský kosmický program nikdy nestrádal, protože byl víceméně odnoží vojenského výzkumu. Nosné rakety, které v takových množstvích dříve vynášely sovětské družice do vesmíru, byly jen upravené průběžné obnovované balistické střely. Konstrukce kosmických a vojenských raket postupovala v bývalém Sovětském svazu pohromadě a nikdy nešlo o oddělené projekty jako třeba ve Spojených státech.

Etnická čistka v dávné Anglii?

16.7.2002

Angličané nemají jednoduchý původ. Vždyť víme, že se na jejich genezi podíleli keltští Britové, silně ovlivnění vyspělou římskou kulturou, a v 5. - 6.století Anglosasové (kmeny Anglů, Sasů a Jutů). Své tu zanechaly i nájezdy Vikingů v 9. a 11.století i invaze Normanů Viléma Dobyvatele r.1066. Mike Weale z University College London teď svým výzkumem upozorňuje, že v dějinách této země před 1 500 lety sehrála svou roli i drtivá, dnes rozsahem nepředstavitelná etnická čistka. Hordy Sasů vyčistily výrazně Anglii od Keltů. Muži ve Walesu se dnes geneticky odlišují od mužů žijících v Anglii. Molekulární genetika tak prozrazuje skutečný dosah invaze v 5. a 6.století. Dobyvatelé "vyčistili" území dnešní Anglie od nejméně poloviny původních mužských obyvatel. Zásah je velice zřetelný podnes.

Dr.Weale to zjistil studiem mužského chromozomu Y v mužské populaci žijící v Anglii, Walesu a Frísku (holandském území mezi ústími Rýna a Vesery, odkud přicházeli patrně Anglosasové). Geny tvrdí, že muži z Anglie a Fríska jsou si genově k nerozeznání. Ale obrovský rozdíl je mezi muži ve Walesu a v Anglii. Geny přesně kopírují středověkou hranici mezi oběma zeměmi. Autoři studie jsou přesvědčeni, že geny byly v Británii neprostupnější překážkou než Severní moře. Primitivnější Anglosasové tedy vyhubili (nebo vypudili?) nejméně polovinu chytřejších a vzdělanějších Keltů, které tak obdivujeme? Nebo dokonce prý vůbec všechny?

Odminování pomocí laseru

15.7.2002

US Army zavádí do výzbroje laser určený k ničení pozemních min. Na střeše terénního vozu je z kabiny ovládané zařízení, které nejprve zaměří laserem minu a pak zapne výkonnější paprsek, jež ji odpálí. To vše z bezpečné kabiny na vzdálenost asi 250 metrů. Nevýhodou je, že popsané zařízení zatím vyhledá a zničí pouze miny, které vyčnívají na povrh, nikoliv úplně zakopané pod zem.

Kromě klasických více či méně dokonalých minohledaček (viz aktualita z 13.5. t.r.) nalezneme ve výzbroji většiny armády i speciální rakety, které po odpálení rozprostřou trhaviny po celé ploše minového pole. Následná exploze pak vyvolá i výbuch jednotlivých min.

První rodina v USA s čipovými implantáty

15.7.2002

V americkém státě Florida byla nedávno zaregistrována první rodina, které si nechala pod kůži na paži zavést čipové implantáty umožňující lékařskému personálu jejich identifikaci a lokalizaci jejich lékařských záznamů. Důvodem byla řada krizových zdravotních situací, které příslušníci rodiny prodělali v minulosti. Čipy obsahují pouze telefonní číslo a informace o předchozích medikamentózních léčbách. Je možno je číst běžným příručním ("hand-held") počítačem, kterým je vybavena každá nemocnice (v USA).

Umělý život?

14.7.2002

Pracovníci z Newyorkské státní univerzity ve Stony Brooku připravili v laboratoři umělý virus obrny, a to nejen jeho RNA, ale i bílkovinný obal. Umělý virus skutečně nakazil laboratorní myši. Možná jde o způsob, jak připravit oslabené viry a použít je k očkování.

Nové záměry společnosti INTEL

12.7.2002

Na nedávné konferenci v Mnichově odkryla společnost INTEL některé ze svých výzkumných a vývojových záměrů. Na krátkodobém časovém horizontu se čipový gigant zaměří na zavedení plynulého datového přenosu v kombinovaných sítích s kabelovým i bezdrátovým spojením zajišťovaného inteligentním roamingem. Na delším časovém horizontu se zaměří na "ultra- widebrand" osobní sítě, senzorové sítě a křemíkovou fotoniku. "Ultra-widebrand" sítě jsou vysokorychlostní sítě blízkého dosahu. Intel již předvedl takovou síť s rychlostí datového přenosu 100Mb/s, její zavedení do komerčního použití se předpokládá do dvou let. Experti společnosti předpovídají, že do pěti let budou k dispozici sítě s přenosovou rychlostí okolo 500Mb/s. Vývoj společnosti Intel v oblasti senzorů se zaměřuje na vytváření senzorových sítí, jejichž topologie se rychle mění. Každý uzel sítě dynamicky nalézá ostatní uzly a celá síť se průběžně rekonfiguruje tak, aby byl zajištěn nejlepší přenos dat. Uzly, které jsou velikosti deseticentu, jsou navrženy tak, aby mohly pronikat do svého okolí (o možném využití takových senzorů viz aktualita "DARPA financuje nové (nejen) ničivé technologie, AKADEMON, 14. 5. 2002). Třetí velikou oblastí výzkumných aktivit společnosti Intel je silikonová fotonika. Jedná se o vyvinutí filtrů na křemíkové bázi pro usměrňování světla. Takový systém by byl mnohem levnější než mechanické systémy, které navíc mohu filtrovat pouze světlo o jedné vlnové délce. Jeho nasazení by znamenalo, že uživatelé by mohli při spojení v síti pružně přecházet mezi frekvencemi. Cílem výzkumu je dosáhnout propojení jednotlivých čipů spojeními na bázi křemíkových světelných filtrů. Intel rovněž pracuje na silikonových náhradách za mnoho drahých pasivních prvků v mobilních telefonech, jako jsou antény, vypínače a zesilovače.

Tišení bolesti

11.7.2002
Tento měkkýš může být nebezpečný i člověku. Svůj jed vystřeluje pomocí speciálního chapadla se šipkou.

Při zkoumání srdeční činnosti bylo zjištěno, že jedna z bílkovin, zvaná DREAM, hraje klíčovou roli při vnímání bolesti. Vědci původně očekávali, že laboratorní myši, kterým během experimentu vyřadili tento protein, budou mít srdeční problémy. Reagovaly však pouze sníženou citlivostí na bolestivé podněty. Další výzkum možná povede k přesnějšímu prozkoumání mechanismu vzniku bolesti i u lidí a tím i k vývoji nových prostředků tišících bolest.

Jinou cestou se vydal tým z Melbournské Univerzity. Z jedovatého měkkýše žijícího u východního pobřeží Austrálie se jim podařilo izolovat látku ACV1, jež tlumí bolest tím, že blokuje přenos bolestivých vzruchů periferním nervstvem do mozku. Dle svých objevitelů, kteří již drží plná patentová práva, není na rozdíl od morfia návyková a podle typu receptorů, na které působí, usuzují, že nebude mít ani jiné vedlejší účinky.

Virtuální poliklinika

10.7.2002

Virtuální konzultační zdravotní střediska využívající Internetu se v USA stále více prosazují jako alternativa pro některé návštěvy lékaře. Jejich popularita stoupla dokonce natolik, že některé penzijní pojišťovny hradí jejich služby. Například First Health Group, největší americká soukromá lékařská síť, platí lékařům 25 amerických dolarů za každou konzultaci přes Internet a nepožaduje žádné úhrady od pacienta. Virtuální ordinace funguje tak,že se pacient připojí na bezpečnou WWW stránku a odpovídá na lékařovy otázky. Diagnóza a terapie navržená lékařem je pacientovi komunikována rovněž prostřednictvím Internetu, nejčastěji do 24 hodin.

Detekce karcinomu prsu nově

9.7.2002
podprsenka detekující karcinom

Lékaři z De Montfort University v britském Leicesteru vyvinuli metodu detekce karcinomu prsu pomocí měření jeho impedance. Slouží k tomu speciální podprsenka, která po nasazení vysílá neznatelné proudové pulsy z různých míst a zároveň detekuje odezvu. Vzhledem k tomu, že nádorová tkáň klade proudu jiný odpor než zdravá, lze takto určit postižené oblasti.

K vyšetření prsů se dosud užívá hlavně klasická rentgenová mammografie. Podařilo se rovněž výrazně zvětšit citlivost scintilační techniky, založené na vstříknutí velmi slabě radioaktivní látky, jejíž záření snímá speciální kamera. K zajímavým metodám patří rovněž magnetická resonanční elastografie, vyvinoutá na Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Využívá kombinaci jaderné magnetické rezonance a sonografie.

O nemoci ze Zálivu

8.7.2002

Soustavně se opakují zprávy o záhadné nemoci, která postihuje veterány z války v Perském zálivu (1991) - nebo z dalších expedicí Mírových sil OSN - a to jak u nás, tak i jinde. V USA bylo do dnešního dne nahlášeno 38 500 případů! V červnu 1994 zadal Pentagon studii Comprehensive Clinical Evaluation Program (Program hloubkového klinického vyšetření), jenž zahrnoval deset tisíc veteránů z války v Perském zálivu. Veteráni si stěžovali na vyčerpanost, chronickou únavu, poruchy paměti, dýchací, zažívací a kožní choroby. Mluvilo se i o zvýšeném výskytu zhoubných nádorů. Jako příčinu uváděli působení chemických zplodin z hořící ropy a insekticidů, očkování proti infekčním chorobám nebo expozici malým dávkám bojových plynů typu sarinu resp. biologickým činitelům, údajně použitých nepřítelem.

Úplný text najdete zde.

Petra Doubravová 16.1.2014: když tohle tvrdíte, uvádějte autora. Pokud jste v zálivu nebyl osobně : "Především musíme jasně prohlásit, že žádná nemoc ze Zálivu neexistuje - ani žádná jiná podobná. Žádní vojáci nebyli postiženi na zdraví v důsledku jakékoliv expozice čemukoliv v době své služby v Perském zálivu - ovšem kromě toho, že byli ve válce." "Expozice válečnému stresu je dostatečným důvodem pro vznik dlouhodobých potíží. Příznaky mívají spíše neurotický charakter. Je to téměř přesně to, na co si současní veteráni stěžují. Nelze to však označovat jako postižení nadměrnými nároky při výkonu dané profese, protože u vojáků z povolání a tím spíše u žoldnéřů, najímaných jednorázově s čistě finanční motivací, se taková intenzita působení válečného rizika s potenciálně škodlivými následky předpokládá a priori a jejich platy a další požitky (včetně důchodů i systematické lékařské kontroly a péče po odchodu z armády) jsou podle toho upraveny. Důležité také je, že si rizikovou expozici dobrovolně vybrali a o možných následkách byli poučeni."- pokud tvrdíte tohle, zajímalo by mě, jak přesně podle vás systematická kontrola a péče po odchodu z armády probíhá :D pravděpodobně máte neucelené informace a dosti zaměňujete USA s ČR. - dále by mě zajímala specifikace "válečného rizika s potenciálně škodlivými následky" - neuvádíte ani pouhý příklad. A poukázání na žoldáky v tomto kontextu je myslím dosti směšné. "I když postižení veteránů není nic jiného, než následky válečných stresů, setkáváme se u mnoha lidí s příznaky, které oni sami připisují škodlivým vlivům prostředí a života v naší společnosti vůbec. Musíme zdůraznit, že i když se nejedná o chorobu, zdravotničtí pracovníci tím znepokojeni jsou a je to důvod k usilování o nápravu v prevenci škodlivých vlivů prostředí."- autor tohoto výroku? počty veteránů, kteří připisují příznaky škodlivým vlivům prostředí a života v naší společnosti? kdo vůbec o veterány pečuje a koho to vůbec zajímá? kdo zkoumá jejich stresy? Co je to pojem "mnoha lidí" vzhledem k celkovému počtu nasazených českých vojáků v zahraničních misích ??? "Riziko postižení zdraví a života je součástí normálního výkonu profese vojáka z povolání, vojáci ve službě v expedičních jednotkách si toto riziko dobrovolně vybrali a byli za to již během své služby kompenzováni kromě jiného i vyšším platem - a to zdaleka ne malým! "- konkrétně? a jste si jist, že i v dnešní době si každý voják sám může zvolit, zda chce či nechce odjet do mise? - co projevy PTSD u jedinců, kteří nikdy neválčili, nebyli žoldáci, případně jsou teprve děti. výmysl nebo snad autosugesce? "Zvláštní význam mají periodické prohlídky po návratu ze zahraničí. Jako pravidlo se v souvislosti s prací v zahraničí nic nezjistí. To však není důvod k jejich zrušení, právě naopak. Negativní výsledky jsou nejlepším důkazem toho, že expozice jakýmkoliv noxám za služby v exotických podmínkách byly bez nebezpečí. " - myslíte si, že když voják po návratu projde cca 30min psychotesty, které ten rok a roky předem dělal několikrát do roka, jsou stále stejné otázky i typy testů a pak krátký pohovor ve stylu cítíte se šťastně? přivítala vás rodina dobře? , že to stačí? a že když voják řekne, že zažil něco neobvyklého, bude rozebírat jak viděl mrtvoly, jak byl pod palbou a nimrat se v tom, že ona "lékařská péče", jakou uvádíte, nastane? důkazem veškeré péče o naše veterány je jejich vyhazov z armády, omezení ve službě nebo zákaz výjezdu do další mise. A to se nebavím v úmyslu zaměřit se na finanční kompenzace, ale v úmyslu poukázat na to, že pro mnohé veterány byla armáda jako rodina, mnohdy ta jediná, pro kterou byli ochotni nasadit život. A když pak přišlo na krájení chleba, kdy i druhá strana měla dostát svého slova, otočili se vždy všichni u moci zády a nechali své vojáčky padnout v zapomnění či vymýšleli výmluvy. Žádná nabídka pracovního místa pro lidi, co mají zkušenosti. Na školách učí lidé ze skript, co byly vydány ještě za světové války a učí je lektoři bez zkušeností. Propouští se vojáci, co mají stále co nabídnout a jen se plive po armádě a poukazuje se na hrdiny jako na žoldáky. Alespoň v tomto je USA (a nejen tato země) daleko vepředu a dokáže se o vojáky postarat. Ať už finanční kompenzací, nabídkou pracovního místa, či poskytnutím léčby nebo pobytu v léčebnách a začlenění zpět do armády nebo do civilní společnosti. Články publikované v takovém duchu, jako jste to provedl vy, nejsou nápomocné ani vojákům, ani pravdivému nebo objektivnímu pohledu na zdravotní komplikace. Ať už tělesné nebo psychické. Pojďme podpořit komunismus, nevraživost národa a ovčí stáda.... jo moment. To už se vlastně děje....

Doc.Josof Dvořák, pplk. v.v. 20.1.2014: Vážená paní Doubravová, přímo od roku 1989 do 1991 a dál nepřímo jsme se v institutech naší armády věnovali především problematice postižení lidí nadměrným stresem. Nemluvím s Vámi jako nějaký doktůrek, jenž si něco přečetl a nyní stojí na sudu a káže všem ostatním. Pod vedením našeho šéfa dr. Sýkory byla koncem století založena psychologická služba v armádě ČR. Mýma rukama prošlyod roku 1945 během během víc než šedesáti let tisíce lidí v nejrůznějších stresech. Náš institut sbíral zkušenosti našich vojenských psychologů ne z doslechu, nýbrž přímo od nich, neboť po nějakou dobu byli členy našeho institutu. Naše práce byla oceněna v USA, neboť jsem se s dr.Sýkorou v Norfolku v USA účastnil vypracování podkladů a manuálu NATO pro psychologickou válku . Já jsem rok studoval u ruského psychiatra, jenž se dal odvelet na frontu do první linie, aby poznal válku z vlastní zkušenosti. Lidé ve válce, to byli naši pacienti (než jsme odešli do důchodu, mně je momentálně víc než devadesát let). Chápu Vaše rozhořčení, ale je to planý poplach laika, jenž o problematice nemá ponětí, a soudí podle víceméně náhodných poznáměk několika postižených. Není proto od Vás slušné, že velice autoritativně (viz ony kecy) se vyjadřujete o práci odborníků. Jste zřejmě postižena tzv. syndromem Spasitele a hodláte se pro své postižené obětovat. Vůbec si Vaší oběti nevážím, protože hodláte trpět v daleké cizině - což kdybyste se obětovala pro dobro našich Cikánů zde, a jestliže Vám nestačí to, co je v Česku, na Slovensku máte bohatou příležitost k nápravě temných stránek naší civilizace. Sáhněte si do svědomí, a přiznejte, proč chcete spasit lidi v Asii či Africe, avšak zavíráte oči před utrpením ale taky svinstvy, které máte za rohem!!!!! Nakonec Vá prosím, abyste naši práci nedegradovala opakovaným srovnáváním s USA, naopak naši tamní kolegové si naší práce váží, protože ji na rozdíl od Vás znají a jsme resp. byli jsme členy a funkcionáři mezinárodních institucí. .Jediná poznámka nakonec - víte, že syndromem PTSD a exhaustivní neurozou je postižena jen polovina exponovaných vojáků? A znáte názor generála Pattona ze sicilského tažení 1944? Máte ovšem právo na svůj názor, ale bohužel míříte na špatný cíl! A prosím, neohánějte se odborníky, to jsme my taky, jenže známe krajní stresy a válku z vlastní zkušenosti, nejen od (někdy) hysterických klientů. Jako vědci víme, co by se mělo dělat, bohužel ne vždy jsou na to prostředky, rozhodně však v armádách (ve všech) je maximum dobré vůle a pochopení pro veterány. Oprávněné pochopení! Nemáme však pochopení pro hystriony a hysterky ani pro simulanty, a i takoví se mezi veterány a tzv. hrdiny vyskytují. Neřídíme se city, nýbrž zdravým rozumem. Proto nevytváříme nové diagnózy a léčebné postupy tam, kde je známe již skoro sto let.

Doc.Josof Dvořák, pplk. v.v.

Genově "zmanipulované" myši nehrozí obezita?

8.7.2002

Na univerzitě v japonském Kjótu se zrodila myš, které mnozí neukáznění obézní lidé mohou závidět. Myška může jíst co hrdlo ráčí, přímo se přecpávat tučným a přitom zůstává štíhlá. Odpůrci genových manipulací většinou nebývají tlustí, takže se nemohou dostat do kolize se svým přesvědčením. Myš jedlík je totiž genově upravená. Její metabolismus je úspěšně ovlivněn zásahem do genu pro hormon GIP (gastric inhibitory polypeptide). Právě tento hormon umožňuje, když jíme tučné jídlo, aby byl tuk "zpracován" efektivně - tedy vytvářel tloušťku... Na kjótské univerzitě Yutaki Seino s kolegy krmil vysoce tučnou potravou normální myš a myš genově ovlivněnou tak, že jí nefungoval receptor pro hormon GIP. Normální myš ztloustla, myš genově "zmanipulovaná" nepřibývala na váze, tuk využívala jen jako zdroj energie.

Další nárůst kapacity počítačových pamětí

7.7.2002

Harsh Deep Chopra a Susan Hua z Univerzity Státu New York v Buffalo zkonstruovali čtecí hlavu pro magnetické paměti (např. pevné disky) složené pouze z několika atomů niklu. Podle jejich odhadů by tak bylo možné dosáhnout hustoty zápisu až terabit na čtvereční palec, což znamená, že na pevném disku bude možné uložit obsah stovek celovečerních filmů. Dosavadní zařízení využívají pro čtení zápisu závislosti odporu čtecí hlavy na vnějším magnetickém poli, tzv. magnetoresistance. Čtecí hlava se pohybuje nad zmagnetovaným povrchem a její odpor se mění v závislosti na tom, jak je zmagnetována oblast přímo pod ní. Čím je menší, tím menší magnetické pole působí na čtecí hlavu a tím je čtení z paměti méně spolehlivé. Nové zařízení funguje obdobně, ale využívání i spinů jednotlivých atomů, takže je mnohem citlivější. Nejde už vlastně ani tak o elektroniku, která pracuje s elektrickým nábojem, ale o spinoniku. Možnosti využití nového zařízení se samozřejmě neomezují pouze na oblast výpočetní techniky, ale své uplatnění najde všude tam, kde je třeba měřit magnetické vlastnosti látek.

MEMS na postupu

4.7.2002

MEMS, neboli mikro-elektronicko-mechanické systémy jsou integrované systémy kombinující v mikro-měřítku jak elektrické tak i mechanické komponenty. Největší z nich jsou pouze několik milimetrů velké. Jejich výroba je založena na využití technologií vyvinutých pro výrobu integrovaných obvodů. Výroba mechanických zařízení představuje obecně složitější procesy než výroba zařízení elektrických. Integrace obou typů zařízení na jedné a téže desce pak vyžaduje mnoho vývojového úsilí. Protože MEMS jsou relativně nová oblast výzkumu a vývoje, poskytují veliký prostor pro kreativitu. Zařízená založená na MEMS lze využít současně jako miniaturní čidla, řídící prvky nebo pohonné jednotky. Dosud však existuje velmi málo skutečně úspěšných komerčních aplikací. Z těch skutečně využívaných lze uvést tlakové senzory a nárazové detektory (využívané např. u air-bagů). Avšak mnoho různých MEMS zamýšlených pro komerční využití je již ve vývoji, např.: tlakové, chemické a pohybové senzory, detektory toku kapalin a plynů, kapalinové mikropumpy a ventily, mikrooptická zařízení : optické skenery a zrcadlové soustavy.

Jaké jsou vlastně výhody MEMS ve srovnání se současnými zařízeními, které plní stejné funkce ? Je jich mnoho : MEMS jsou tak malé, že se jich vejdou stovky do stejného prostoru, který zaujímá makrozařízení plnící stejnou funkci, obslužné elektronické prvky nejsou zapotřebí, neboť jsou přímo součástí MEMS; tato integrace má rovněž tu výhodu, že generuje méně elektrického šumu a tím zvyšuje citlivost senzorů, s využitím technologií výroby integrovaných obvodů je možno vyrobit stovky až tisíce MEMS na jedné desce; tato masová produkce výrazně snižuje cenu řídících prvků ve srovnání s jejich makroskopickými analogy. MEMS se jeví pro mnoho aplikací perspektivní technologií budoucnosti, možná již téměř technologií dneška.

Minichromatografie

4.7.2002

Výzkumníci z Cardiffské Univerzity pracují na miniaturizaci chromatografických technik. Chromatografie je velmi rozšířená separační metoda, při níž dochází k oddělení jednotlivých sloučenin pomocí interakcí s obrovským povrchem. Využívá se při chemické analýze, ale i k oddělení produktů chemické syntézy. Ve standardním uspořádání vtéká kapalná nebo plynná směs do trubice naplněné vhodně upravenými drobnými částicemi. Její opačný konec pak již opouštějí jednotlivé složky samostatně. Team profesora Davida Barrowa z Cardiffu leptá chromatografické kolony na křemíkových čipech kyselinou fluorovodíkovou. Na ploše jednoho čtverečního milimetru čipu tak vytvoří několik metrů čtverečních skutečného povrchu.

Nová technologie snad umožní integraci analytické a elektronické části na jednom jediném čipu, což by mohlo vést k masové produkci levných přístrojů pro chemickou analýzu, jež by bylo možné nasadit přímo v terénu.

Nový virus Perrun napadá obrázky

2.7.2002

Firma McAffe, známý producent antivirových programů, oznámila detekci nového viru nazvaného Perrun, který je prvním virem napadajícím obrázkové soubory. Donedávna byly obrázky považovány za soubory relativně bezpečné před virovou infekcí. Viry napadaly zejména programové soubory, a poškozovaly nebo ničily datové soubory, Perrun je však první virus, který je zakódován přímo do obrázku. Při prohlížení nakaženého obrázku typu .JPG se Perrun překopíruje na hard disk příslušného počítače a z něj potom infikuje další obrázky. Nakažený obrázek přitom nejeví žádné změny, takže počítačový operátor infekci virem nezpozoruje.

Pozoruhodné je, že experti společnosti McAffe obdrželi tento virus přímo od jeho tvůrce jako tzv. "proof of concept", tj. důkaz, že virus tohoto typu je možný. Kromě svého šíření nepůsobí Perrun napadeným počítačům žádnou škodu.

Schizofrenie

1.7.2002

Schizofrenie je nejtěžší duševní nemoc, projevuje se rozštěpem mysli, paranoiou (patologickou vztahovačností), bludy, halucinacemi. Vyžaduje trvalé léčby tzv.neuroleptiky, kterých je už několik generací, ale přinášejí úlevu obvykle jen pokud se berou. Dr.Steven Siegel z Oddělení pro neuropsychiatrii Pennsylvánské univerzity dostal nápad, že by se jeden z léků proti schizofrenii, haloperidol, dal navázat na polymer a pak implantovat pod kůži, takže by působil dlouhodobě. Takové implantáty by mohly uvolňovat účinnou dávku haloperidolu do krve a tak i do nemocného mozku až po celý rok. Navíc by se dal implantát snadno odstranit, když by se projevily nežádoucí vedlejší účinky nebo léčba už by nebyla zapotřebí. Výzkum dr.Siegela, který se právě stal ředitelem Centra pro experimentální léčbu v psychiatrii na Pennsylvánské univerzitě, pokračuje a jak jinak - implantační způsob léčby byl už patentován.

prof.MUDr.Vratislav Schreiber

Diskuse/Aktualizace