Animace MOCAPS mění podstatu filmového průmyslu

30.4.2002

Použití animace založená na zachycení pohybu reálných osob (Motion-capture computer-animation technology - "MOCAPS"), která umožňuje vytváření "digitálních dvojníků" filmových hvězd i dalších subjektů, se v Hollywodu neustále rozšiřuje. Nová epizoda "Hvězdných válek" a "Pán prstenů" jsou pouze dva nejznámější příklady z mnoha, kde tato technologie je využita masově. Prvním takovým filmem byl "Titanic" z roku 1997, kde byly útroby zaoceánského parníku zalidněny "digitálními pasažéry". Průkopník této technologie Jarrod Philis k tomu říká : není lepšího postupu jak zalidnit scénu ! Můžete vygenerovat stovky a tisíce lidí z malé množiny zachycených obrázků. A dodává : Svatým grálem této technologie je natočení celovečerního filmu s digitálními hvězdami tak, aby nikdo nepoznal rozdíl (od hraného filmu).

Ze života mravenců

29.4.2002
mravenci Linepithema humile

Obrovská kolonie argentinských mravenců Linepithema humile, zavlečených do Evropy před 80 lety spolu s dováženými plodinami, se táhne po mořském pobřeží od severní Itálie až po atlantické pobřeží Španělska. Tvoří ji miliony mravenišť. Jednotliví mravenci pak neidentifikují mravence z jiného mraveniště jako nepřátele, ale jsou schopni spolu kooperovat. Tento jev byl již dříve pozorován u mravenišť vzniklých z též královny, leč nikoliv v takovém rozsahu. Poslední studie provedené na americké University of Illinois at Urbana Champaign naznačují, že sociální chování blanokřídlých, k nimž mravenci, ale třeba i včely patří, je z velké části určováno jediným genem.

Mravenci dovezení z Argentiny dělají problémy i v Kalifornii, kde v pobřežním pásu vytlačují původní druhy a dokonce způsobují vymírání místních ještěrek, kterým nové druhy mravenců zřejmě nechutnají a nemají tak dostatek potravy.

Manganem proti AIDS

28.4.2002
schematický náčrtek řezu virem HIV, uvnitř vidíme nukleovou kyselinu RNA, kulatou schránku tvoří bílkovina (University of Oregon)

Badatelé z americké John Hopkins University odhalili, že enzym reverzní transkriptáza, jež z molekul ribonukleové kyseliny RNA dělá deoxyribonukleovou kyselinu DNA, je inhibován manganem. Možná se zde rýsuje další možnost léčby AIDS, protože reverzní transkriptáza viru HIV je pro jeho množení v savčích buňkách nepostradatelná a vyšší organismy tento enzym vůbec neužívají. Otázkou zůstává, jak vysoké koncentrace manganu v organismu bude třeba k úspěšné léčbě. Přestože neoznačujeme sloučeniny manganu vysloveně za jedovaté, přece jen jde o těžký kov, a ty v dostatečně vysoké koncentrace způsobují denaturaci bílkovin. Manganaté ionty rovněž patří k aktivátorům některých peptidáz a proteáz, enzymů odbourávajících peptidy či bílkoviny, jež kromě trávení hrají v organismu rovněž důležitou regulační roli.

Novinky o černé smrti

26.4.2002
mikroskopický snímek bakterie Yersinia Pestis

Bakterie Yersinia Pestis, dříve Pasteurella Pestis, původce moru, zřejmě vznikla přijetím nového genu některého nepříbuzného druhu půdních bakterií. Původně žila Yersinia ve střevě blechy. Nový gen dal bakterii enzym PLD, jež jí umožňuje zatím neznámým způsobem přežít i v žaludku blechy. Odtud již je krátká cesta do krevního oběhu savců a epidemie černé smrti je na světě. K této mutaci zřejmě došlo v nedávné době, protože v antice nebyly epidemie moru popsány. Nejrůznějších epidemií proběhla celá řada, avšak prvním historicky doloženým morem je tzv.Justiniánův mor v 6 století n.l.

Dnes sice již nehrozí epidemie takového rozsahu, jaká ve 14.století zdecimovala Evropu, avšak stále jde o smrtelnou nemoc. I ve Spojených státech několik lidí ročně na mor zemře, zpravidla proto, že se nakazí v pustých oblastech jihozápadu a během inkubace, ještě než nemoc vypukne, přeletí letadlem na východní pobřeží USA, kde se lékařům kvůli nedostatku specifické zkušenosti chorobu nedaří včas diagnostikovat.

Detekce rakoviny tlustého střeva nově

25.4.2002

Na lékařské fakultě John Hopkins University vyvíjejí nový způsob detekce rakoviny tlustého střeva, a to na základě zjištění genové mutace ve střevních buňkách, jež zpravidla toto onemocnění vyvolá.

MUDr.Alena Dvořáková (IKEM) pokládá tento výzkum za velmi významný, protože dosavadní test založeny na detekci erytrocytů (červených krvinek) ve stolici je poměrně nepřesný, takže hodně kauz v časném stadiu není odhaleno. Nový test, pokud bude přesnější, by tedy mohl mít značný význam.

KOUZLO ROSTLIN PRAŽSKÝCH BOTANICKÝCH ZAHRAD

25.4.2002

Rostlinné tvary svoji rozmanitostí, barevností a variantností udivují a přitahují nejen odborníky, ale mnoho dalších zájemců. Poznávat krásu rostlin , vyhledávat je, odborně zpracovat - provést jejich systematické zařazení, lokalizaci poskytuje botanikovi nevšední zážitky. K zachycení rostlinného světa výtečně slouží fotografie. O tom se opět můžeme přesvědčit , když navštívíme Národní muzeum, kde probíhá až do pátého května přitažlivá fotografická výstava : Kouzlo rostlin pražských botanických zahrad.

Úplný text najdete zde.

Vincenc Streit

Britská vláda podporuje vývoj "inteligentních" domácích přístrojů

25.4.2002

Britská vláda oznámila udělení grantu ve výši 20 milionů britských liber virtuálnímu Interdisciplinárnímu Výzkumnému Centru, což je koalice akademických institucí a obchodních korporací, vedených British Telecom, Dyson, IBM UK, Microsoftem a Cambridgeskou universitou. Cílem jejich výzkumu je (kromě jiného) vývoj domácích "inteligentních" přístrojů jako jsou fritovací hrnce, trouby a myčky nádobí, které samy upozorní opravnu v případě, že se v nich porouchá nějaká součástka. Dalšími cíli výzkumu jsou "inteligentní" bezpečnostní systémy a ekologicky přátelské "myslící" domy.

Nalezeny kousky meteoritu, který dopadl před 144 miliony let

23.4.2002

Astronomové předpokládají, že energie dopadu obřího meteoritu nebo drobnější planetky roztaví a vypaří prakticky veškerý materiál vesmírného návštěvníka. Pár kousků mohlo zbýt, ale ty skončily někde daleko od kráteru. Dr.Rodger Hart z University of Witwatersrand v Jižní Africe tvrdí, že nalezl kousky hmoty podobné meteoritickému materiálu o velikosti až do tří centimetrů přímo v dopadovém kráteru Morokweng. Jde o místo, kde v Jižní Africe skončila let větší planetka před 144 miliony let. Proč se mohly kousky hmoty zachovat v samotném kráteru? Dr.Hart si myslí, že to umožnil velmi malý úhel dopadu nebo skutečnost, že planetka narazila do Země poměrně velice pomalou rychlostí.

ART - biologie, právo a etika

23.4.2002

Pod slovem "art" se v angličtině rozumí "umění". Pokud ale napíšeme slovo velkými písmeny jako "ART", skrývá se za ním akronym vzniklý zkrácením termínu "assisted reproductive techniques" čili techniky asistované reprodukce. Ten zahrnuje široké spektrum postupů, kterými moderní medicína napomáhá léčbě neplodnosti. I ART je v jistém slova smyslu umění, protože při některých postupech provádějí embryologové s lidskými pohlavními buňkami hotová kouzla. Pokud se nám zdají postupy z technického a biologického hlediska složité, pak s ohledem na vztahy a problémy, jež přináší ART z hlediska morálky, práva a etiky jsou ještě o poznání komplikovanější. Kudy vede hranice mezi tím, co je proveditelné, co není zakázané a co je morálně přijatelné? Názory na vymezení těchto hranic se různí. Nejhorší varianta ale nastává ve chvíli, kdy je ponecháme nevytyčené.

Úplný text najdete zde.

MECHANISMUS SEKT - recenze

22.4.2002

Duben 1993. Všude se hovoří o sektě z hory Carmel poblíž texaské lokality Waco. Davidiáni, "vojáci Páně", semknutí kolem svého gurua Davida Kereshe, zabarikádovaní ve svém chrámu a po zuby ozbrojení, odolávali sedm týdnů jednotkám FBI. Bilance obléhání WACA: osmdesát šest osob, mužů, žen i dětí zahynulo v plamenech. Srpen 1992: ve státě Idaho zavraždil Randy Weavers, bojovník za "árijskou rasu" a hlasatel konce světa, tři agenty FBI. V roce l986 spáchá po smrti svého guru sebevraždu sedm žen z japonské sekty Miči Neo Tomo Kjókaj (Církev přátel pravdy). V listopadu 1988 televizní diváci celého světa s hrůzou sledují obrazy guyánských jatek : 931 mrtví v důsledku kolektivní otravy, na niž více či méně dobrovolně přistoupili věrní Svatyně lidu, semknutí kolem svého guru, bývalého protestantského pastora Jima Jonese, který se prohlašoval za Boha. Citujeme Jeana-Marie Abgralla z jeho pozoruhodné knihy Mechanismus sekt.

Úplný text najdete zde.

Jean-Marie Abgrall

Ocelové konstrukce odolné proti zemětřesení

22.4.2002

Výzkumníci na Kalifornské universitě z Jacobsovy inženýrské školy v San Diegu (UCSD) použili dodatečné předpínání, postup běžně používaný při výstavbě betonových budov a mostů, aby vytvořili nový druh ocelových rámů bez svařování pro ocelové rámové konstrukce. Počáteční zkoušky provedené v roce 2001 na sestavě ve velkém měřítku naznačily, že dodatečně předpínané ocelové rámy mohou vydržet silné pohyby způsobené zemětřesením s malým porušením nebo úplně neporušené.

TEOMA LEPŠÍ NEŽ GOOGLE ?

21.4.2002

Nový internetový vyhledávač jménem TEOMA usiluje o sesazení GOOGLE z pozice čísla jedna v oblasti vyhledávání na WWW stránkách (název "teoma" znamená ve staré galštině "expert"). Apostolos Gerasopoulis, hlavní programátor nového vyhledávače, říká : "GOOGLE dosáhl svého vrcholu, TEOMA však představuje další generaci". Nový vyhledávač koupila za 4,4 USD společnost Ask Jeeves, na jejíž další financování rovněž expanze TEOMA spoléhá.

Oba vyhledávače TEOMA i GOOGLE jsou založeny na komplikovaných algoritmech pro analýzu vyhledávacích požadavků. Algoritmus TEOMA je však údajně efektivnější, neboť rozděluje web na "shluky" vzájemně propojené online, což přispívá k lepší kategorizaci výsledků a poskytuje lepší výběry. TEOMA rovněž poskytuje přístupy k příbuzným pojmům, které nemusí být obsaženy v původním požadavku. Obsahuje rovněž sekci věnovanou "expertním přístupům". Ask Jeeves, která instalovala vyhledávač TEOMA na svých stránkách v prosinci, informovala o 25 %ním nárůstu kliknutí při použití tohoto vyhledávače a 15 %ním poklesu klientů, kteří opouštějí stránku zklamáni.

Nový řád hmyzu

20.4.2002
Příslušník nového řádu hmyzu. Pozůstatky jeho předků zalité v jantaru známe již z druhohor

V západní Namibii se podařilo nalézt asi 2 cm dlouhý hmyz, který byl identifikován jako příslušník nového řádu, v pořadí již 31. hmyzího řádu. Hmyz sám je třídou a k jeho řádům patří např.brouci nebo blanokřídlí. K podobné události došlo naposled v roce 1914.

Poslední dnové žárovek?

20.4.2002

Řada vědeckých pracovišť po celém světě se intenzivně zabývá vývojem zcela nového zdroje světla. Jde o již dobře známé polovodičové diody LED (light emiting diodes), doposud užívané pouze jako drobná signalizační světýlka, jichž jistě máte na svém počítači několik. Výsledkem vylepšené technologie by měla být zařízení s dostatečným výkonem, aby osvětlila i naše obydlí, avšak s nižší spotřebou elektřiny.

22.5.2002 - výrobci klasických žárovek zřejmě ještě neřekli své poslední slovo. V Sandia National Laboratories se podařilo vyvinout wolframové žárovkové vlákno, které má definovanou strukturu a jehož účinnost přeměny elektřiny na světlo je 60% oproti 5% u běžné žárovky.

Ochočené viry

19.4.2002
schematický náčrtek řezu virovou částicí, uvnitř vidíme nukleovou kyselinu RNA, schránka je tvořena bílkovinou (University of Oregon)

Pracovníci Scripps Research Institute a Skaggs Institute for Chemical Biology ve Spojených státech pomocí genové manipulace modifikovali povrchové bílkoviny viru tak, aby obsahovali aminokyselinu cystein, na níž je možné chemicky vázat další molekuly. Takto upravené virové částice můžeme použít jako jednotlivé díly skládanky a vytvořit z nich prakticky cokoliv. Budoucnost ukáže, zdali se takové ochočené viry uplatní např. v nanotechnologiích, molekulární elektronice či medicíně.

Zvuková štěnice ohlašuje zvukovou revoluci

18.4.2002

Zvuková štěnice (soundbug), jedno z mnoha zařízení představených nedávno na veletrhu CeBIT, dokáže změnit prakticky každý tvrdý povrch, jako je např. stůl nebo okno, v efektivní rezonanční desku umožňující produkci hudby nebo jiného zvuku. Toto malé zařízení velikosti přibližně počítačové myši je prvním z řady produktů připravovaných v nejbližších letech s cílem komerčního využití jevu nazývaného magnetostrikce. Každá zvuková štěnice obsahuje nepatrný plátek magnetostriktivního materiálu nazývaného Terfenol-D, směs železa a prvků vzácných zemin, který je schopný se prodlužovat a zkracovat tisíckrát za sekundu v důsledku změn okolního magnetického pole. Při připojení zvukové štěnice na pevný podklad magnetostriktivní vlastnosti Terfenol-D vyvolají jeho vibrace. Výsledkem je zvuk odpovídající svou intenzitou běžnému reproduktoru, který však ke svému vzniku nepotřebuje rozkmitání klasické reproduktorové membrány.

ČESKO OPĚT NA KŘIŽOVATCE DĚJIN

17.4.2002

Zaměříme-li se na události a data, která představují přelomové momenty naší historie, pak bezkonkurenčně nejvýznamnějším datem je rok 1774. A to přesto, že většina i vzdělaných lidí patrně nebude schopna říci, co se toho roku přesně přesně stalo. V tomto roce byl vídeňskou císařskou kanceláří zveřejněn patent císařovny Marie Theresie, kterým se na území monarchie, a tedy i na území Čech a Moravy, zaváděla povinná školní docházka.

Úplný text najdete zde.

Účinnější odstraňování síry z ropy

17.4.2002

Na Pennsylvania State Energy Institute se rodí nová metoda odstraňování síry z ropy. Organické sloučeniny síry totiž výrazně snižují kvalitu ropy, protože jednak z nich při spalování vzniká jedovatý kysličník siřičitý, jednak, v případě jejího zpracování na další produkty, ničí katalyzátory. Dosud se odstraňují tzv.hydrogenací (reakcí s vodíkem) za zvýšené teploty a tlaku. Nová, účinnější technologie využívá adsorpce organických sirných sloučenin na kovech za normální teploty a tlaku. Vhodná slitina je nanesena na porézní nosič, kterým pak ropa protéká. Je možné, že tato technologie v budoucnu výrazně změní fungování rafinerií.

Palcový kmen

16.4.2002

Výsledky výzkumu realizovaného Výzkumným centrem kybernetické kultury na Universitě ve Warwicku ve Velké Británi ukazují, že mladí lidé, kteří jsou vášnivými uživateli technologických zařízení obsluhovaných jednou rukou (jako jsou mobilní telefony, elektronické hry nebo PDA) vykazují novou fyziologickou mutaci. Jejich palec se totiž stává nejpohyblivějším a nejsilnějším prstem a nahrazuje postupně funkci, kterou má u jiných lidí ukazováček. V Japonsku, kde je tento trend nejvýraznější, si tito mladí lidé mladší 25 let dokonce říkají "oya yubi sedai" - palcový kmen.

25.4.2002 - pozornějším čtenářům možná neuniklo, že palcový kmen byl původně v našem textu označen jako oza zubi sedai. Náš čtenář, pan Petr Juza nám k tomu napsal: "Autor, nebo ten, kdo autora citoval, totiž nezpozoroval, že má přepnutou klávesnici z české na anglickou či naopak a tak se mohlo stát, že lidé, používající palec byli označeni jakožto "oza zubi sedai". Japonsky se palec řekne "oja jubi", což znamená, že anglicky mluvící a píšící člověk napíše "oya yubi". Při přepnuté klávesnici je potom změna z "oya yubi" na "oza zubi" dílem okamyiku." Redakce Akademonu se tímto svým čtenářům omlouvá. Zajímavé je, že k přesmyčce došlo již v původních anglických pramenech.

Virtuální stát

15.4.2002

Profesor Richard Rosecrance z Kalifornské university v Los Angeles, který razí teorii formování nového národa na světové scéně, tvrdí : Rozvojové země, jejichž jádrem ekonomiky jsou stále zejména produkty pocházející z půdy, touží stále po územích. Ale tam, kde produkty pocházející z půdy již nedominují tržním a silovým vztahům, vzniká nový typ státu : virtuální národ, tj. národ založený na mobilním kapitálu, pracovní síle a informacích. Virtuální stát je politická jednotka, která redukovala svou produkci spojenou s územím a představuje logický důsledek osvobození ze závislosti produkce na půdě. Virtuální státy a jejich spojenci usilují místo o získání území o dobytí světového trhu. Ve své ryzí formě, tj. ideálním modelu, ke kterému mnoho národů směřuje, virtuální stát přináší možnost zcela nového systému světových politických vztahů. V minulosti,kdy válečné konflikty a touha po získání území určovala mezinárodní vztahy, hlavním tokem mezi státy byly jejich armády. Toky budoucnosti budou převážně ekonomické - kapitál, technologie, pracovní síla a informace. Na dlouhodobém horizontu schopnost přístupu a kontroly těchto toků nahradí kontrolu nad územím.

Umělý život na obzoru ?

14.4.2002
takto vypadá molekula fibrinogenu v krvi

To, co ještě donedávna bylo pouze vděčným námětem pro science fiction se možná brzy stane skutečností. Glen Evans, výkonný ředitel společnosti Egea Bionics z Kalifornie oznámil, že jeho společnost vyvinula technologii, umožňující syntetizovat nové geny. Geny, které jsou tvořeny řetězcovými molekulami DNA (deoxyribonukleové kyseliny), kódují sekvence aminokyselin v bílkovinách - enzymech, tj. biologických katalyzátorech, které řídí veškeré živé procesy v buňce. Dosud známé technologie umožňovaly syntetizovat pouze relativně krátké řetězce DNA, umožňujíc kódování maximálně několika aminokyselin, zatímco jedna bílkovina je tvořena až několika tisíci aminokyselin. Naproti tomu technologie vyvinutá společností Egea Bionics umí syntetizovat geny o délce umožňující kódovat řetězce až 6000 aminokyselin. Tím se stává možnou syntéza genu kódujícího zcela novou bílkovinu, která se dosud v přírodě vůbec nevyskytovala. Cílem společnosti Egea Bionics je do dvou let vylepšit svou technologii natolik, aby umožňovala syntetizovat řetězce až 30 000 aminokyselin. To již odpovídá několika bílkovinám, které by mohly kódovat celou soustavu biochemických reakcí. Tím by se teoreticky otevřela možnost navrhnout i zcela umělé organismy. Již v této fázi výzkumu nachází nová technologie své praktické uplatnění. Začíná kombinacemi genů známých vlastností do netradičních uspořádání. V rámci grantu financovaného US Army například výzkumný tým Egea Bionics vyvíjí gen umožňující syntézu bílkoviny, která je kombinací fibrinogenu ( molekuly způsobující srážení krve ) s bílkovinami tvořícími pavoučí vlákna. Výsledkem má být speciální biologické lepidlo, kterými si vojáci přímo na bitevním poli budou moci sami rychle zalepit svá zranění.

RNDr.Lenka Dvořáková z 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy podotýká, že popsaná technologie neřeší problematiku tzv. posttranslačních úprav, tedy modifikace molekul bílkovin po její syntéze. U eukaryontních živočichů podléhají těmto chemickým přeměnám, jež jsou klíčové pro jejich další fungování, prakticky všechny bílkoviny.

Genetické testy odhalily nový druh vorvaňovce

14.4.2002

Na základě výsledků genetických rozborů vzorků odebraných z těl uhynulých velryb vyvržených v posledních třiceti letech na kalifornském pobřeží došli biologové k závěru, že živočichové řazení původně na základě anatomických znaků k jedinému druhu, tvoří ve skutečnosti druhy dva. Počet druhů vorvaňovců se tak rozrostl na jednadvacet. Nově popsaný druh bude představen odborné veřejnosti v červencovém čísle časopisu Marine Mammal Science. Na podrobnosti ohlášeného objevu si tedy budeme muset ještě pár týdnů počkat. Přesto je zpráva zajímavá hned z několika důvodů. Zaprvé jasně dokládá, že naši planetu obývají velká zvířata, o jejichž existenci nemusíme mít tušení. Může jít i o velké obratlovce, jak ostatně dokládají objevy nových druhů opic, turů, kytovců a dokonce i velblouda z nedávné doby. Není tedy třeba spřádat pavědecké úvahy o tajemných tvorech typu yettiho, big foota nebo nestvůry Loch Ness. Příroda nabízí nepoznaných živočichů nepřeberné množství. Vorvaňovci jsou klasickou ukázkou jedné takové notně neúplně prostudované skupiny živočichů, kde se dá objev nových druhů očekávat. Při březích Ameriky od Kalifornie po Chile byl pozorován vorvaňovec označovaný jako Mesoplodon "species A", který zřejmě představuje rovnež zcela nový a vědecky nepopsaný druh.

Úplný text najdete zde.

KOLIK U NÁS MÁME SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ?

13.4.2002

V našich podmínkách dopadá na jeden metr čtverečný vodorovně položený za jeden rok něco přes tisíc kilowatthodin (kWh) celkového slunečního záření. Spočteme-li plochu osvětlených střech a stěn u rodinného domku - dostaneme více jak stotisíc kilowathodin za rok. Tedy energii v hodnotě přes stotisíc korun, kterou necháme unikat jako teplo zpět do vesmíru a potřebné teplo si obstaráváme za těžký peníz jako uhlí, koks, naftu, plyn, abychom pak v zimě sousedům i sobě otravovali vzduch.

Úplný text najdete zde.

Nový typ hvězdokupy

13.4.2002

Kalifornští astronomové s pomocí Hubbleova teleskopu a spektrálních měření popsali v galaxiích NGC 1023 a NGC 3384 nový typ hvězdokupy, která je větší a září slaběji než doposud známé. Doc.Josip Kleczek z Astronomického ústavu AV ČR upřesňuje: Rozeznáváme dva typy hvězdokup: kulové (systém statisíců až milionů starších hvězd) a otevřené, jež obsahují jen desítky až stovky mladších hvězd. Nově pozorované objekty jsou jakýmsi přechodem mezi nimi a na záleží na typu sil, které v ní převládají, jaký bude jejich další vývoj. Pokud převáží přitažlivé síly gravitační, vyvinou se na hvězdokupy kulové. Jinak je čeká přeměna na hvězdokupy otevřené, popřípadě rozpad.

S vápnem na skleníkový plyn?

12.4.2002

Pracovníci Los Alamos National Laboratory studují možnost odstranění nejdůležitějšího ze skleníkových plynů, kysličníku uhličitého, z atmosféry. Nepoužívají žádnou převratnou technologii, nýbrž obyčejné vápno (hydroxid vápenatý), jež reaguje s kysličníkem uhličitým na uhličitan vápenatý. Tento proces zná dobře každý, kdo někdy něco stavěl. Podle odhadů by cena za odstranění kysličníku uhličitého vzniklého z litru spáleného benzinu nepřevýšila 5 US centů, protože počítají s recyklací uhličitanu vápenatého. Vzhledem k nízké koncentraci skleníkových plynů obecně a gigantickému objemu zemské atmosféry, ve kterém jsou rozptýleny a kterou by bylo třeba celou zpracovat, celá myšlenka vypadá poněkud fantasticky. Kdyby nešlo o tak renomovanou laboratoř, nevěnovali bychom ji na stránkách Akademonu pozornost.

Přijde v roce 2002 vůbec zima?

11.4.2002
Schéma oceánského a vzdušného proudění v rovníkovém Pacifiku za normální situace (vlevo) a při jevu El Nino (vpravo). Povšimněte obráceného směru oceánského proudění, změněných teplot a intezivnějšího výparu blíže k pobřeží.

Právě uplývající zima se ukazuje být opět mírnější než všechny předchozí. Od amerického středozápadu až po afgánské hory se zima 2001/2002 se ukazuje být nejteplejší jaká kdy byla v těchto částech světa zaznamenána. A podle měření Národního úřadu pro oceány a atmosféru Spojených států měla vládnout letos na severní polokouli druhá nejteplejší zima, jakou kdy meteorologové a klimatologové zjistili.

Co nás čeká za příští zimy 2002/2003? Jestliže oceánský proud El Nino výrazně ohřeje v příštích měsících vody Tichého oceánu, pak může padnout opět rekord - prožili bychom nejteplejší zimu za dobu systematického měření teplot.

Kvarkové hvězdy

10.4.2002

Podle informací NASA výsledky pozorování Hubbleova teleskopu a rentgenové sondy Chandra naznačují, že vlastnosti objektů RXJ 1856 a 3C58 nejsou v souladu s naší dosavadní představou o vzniku a vývoji hvězd. Jsou totiž hustší než neutronové hvězdy, takže by snad mohly být složeny přímo z kvarků.

Doc.Josip Kleczek z Astronomického Ústavu AV ČR v Ondřejově popisuje vznik kvarkových hvězd takto: Za obrovských teplot a hustot by látka měla existovat jako kvarkové plazma (kvark-gluonové plazma). Takové podmínky asi existovaly několik mikrosekund po začátku vesmíru. V urychlovačích částic je lze vytvořit vysokoenergetickou srážkou těžkých iontů (někdy nazývanou "malým třeskem") a na kratičký okamžik ve velmi malém objemu vyrobit v místě srážky kvarkové plazma. V evropské laboratoři CERN se podařilo tyto podmínky uskutečnit a koncem r. 1999 shromáždit přesvědčivé experimentální argumenty svědčící pro jeho existenci. Je k tomu třeba dosáhnou energie zhruba 100--120 MeV na částici, což odpovídá teplotě kolem 1000 miliard Kelvinů. Teoretici se domnívají, že kvarkové plazma (s přítomností elektronů a dalších leptonů) existuje ve hvězdách hustších a teplejších, než jsou hvězdy neutronové. Nazývají je kvarkovými hvězdami. Má se za to, že masivní hvězda kolabující v černou díru prochází na okamžik tímto stavem. Vlastní kvarkové hvězdy mohou být pozůstatky pulzarů. Rychle rotující neutronové hvězdy (pulzary) ztrácejí rotační energii a moment hybnosti ve formě fotonů a korpuskulárního záření. Odstředivá síla klesá a převládne gravitace. Dojde ke smrštění a zvýšení tlaku v neutronovém plynu. Neutrony jsou vybuzeny do stavu hyperonů. To jsou částice normálně nestálé, osamocené se rozpadají. Za vysokých tlaků se stávají stabilními. Pokud by se smršťování zastavilo u hyperonů, vznikl by rovnovážný stav. Takové těleso, vzniklé stlačením neutronové hvězdy, se nazývá hyperonová hvězda. Jestliže však tlak hyperonového plazmatu nestačí zadržet gravitační smršťování, hyperonové plazma je "rozdrceno" na kvarkové plazma. Jestliže v této situaci stačí tlak kvarkového plazmatu odolávat vlastní gravitaci kvarkové koule, vznikne rovnovážné těleso -- kvarková hvězda. Asi jeden pulzar ze sta má vhodnou hmotnost, aby se takovou hvězdou stal. Jestliže však hmotnost (a tedy vlastní gravitace) kvarkové hvězdy je příliš velká, dojde k úplnému zhroucení do černé díry. Při kolapsu velmi hmotných hvězd jejich jádro proběhne v kratičkém čase postupně degenerací, neutronovým plynem, hyperonovým plazmatem a kvarkovým plazmatem a skončí v černé díře.

Chytré uniformy budoucnosti

9.4.2002

Za podpory grantu od americké armády ve výši 50 milionů amerických dolarů vyvíjí Institute for Soldier Nanotechnologies, přidružené výzkumné zařízení MIT, novou polní uniformu se zabudovanými zařízeními "nanometrických" rozměrů, která mohou detekovat biologické nebo chemické ohrožení či vnější krvácení a také měnit tlak oděvu na různých místech těla. S využitím nanotechnologie lze navrhnout vojenské boty se přídavnými energetickými zdroji umožňujícími vojákům skoky přes šestimetrovou zeď nebo měnit maskovací vzor na uniformě podle na ni dopadajícího světla tak, že voják zcela splyne s prostředím.

Marihuana

8.4.2002

Marihuana je užívána, pro své účinky na psychiku. Tento účinek způsobuje obsah farmakologicky účinné látky, chemicky definované jako delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). Další psychotropní látky obsažené v konopí jsou cannabinol, který je aktivním derivátem THC, a kannabinolová kyselina. Konopí obsahuje ještě dalších přibližně padesát kanabinoidů, jejichž účinky jsou předmětem intensivního výzkumu. THC splňuje obě definice drogy: jednak původní, jak je dodnes platná ve farmakologii (látka rostlinného nebo živočišného původu upravená - zpravidla sušením - tak, aby zůstala stabilní), tak definici, jak jí většinou dnes veřejnost rozumí, to jest jako látky, jejíž užívání je spojeno s risikem vzniku závislosti (toxikomainie). THC je obsažen i v jiných produktech, kde původní surovinou je konopí. Slovo marihuana je pravděpodobně mexického původu a vzniklo stažením jmen Maria Juana. Poukazuje to na "ženské" květy konopí, ale může mít etymologické kořeny v aztéckém "mali" (keř trávy) a "ha huana" (omamující). Jde o usušené květy a horní listy eventuálně i stonky rostliny Cannabis sativa, které se srolují jako tabák v cigaretě a podobným způsobem se kouří.

Úplný text najdete zde.

prof.Oldřich Vinař

Umělé svaly

8.4.2002
Struktura polypyrolu.

Skupina inženýrů a chemiků z Massachusets Institute of Technology, vedená Johnem Maddenem a Timothy Swagerem, vyvinula materiál, který se svými vlastnostmi velmi blíží lidským svalům. Jeho výchozí látkou je polypyrrol (jeden z vodivých polymerů), jehož modifikací vytvořili molekuly, které při působení elektrického proudu výrazně zkracují svoji délku. Na rozdíl od lidských svalů má umělý sval podobu černých proužků, jejich síla je však údajně až 100x větší, než je síla lidského svalu o stejném průřezu. Madden a Swager věří natolik v praktickou využitelnost svého objevu, že dokonce založili vlastní společnost Molecular Mechanisms, která se má věnovat jeho komercializaci. Kromě využití v lékařství, které se nabízí okamžitě, uvažují i o "supermanovském úboru" - speciálním oděvu vypodloženém umělými svaly, který by zmnohonásoboval sílu svého nositele. Pokud se jim podaří tento záměr realizovat, využití jejich umělých svalů zejména ve vojenských a policejních složkách na sebe nedá dlouho čekat.

Redukce chromanů v podzemních vodách

7.4.2002

Chromany, sloučeniny šestimocného chromu, jsou v průmyslu často užívané chemikálie (např. při chromování automobilových dílů), a tudíž je často najdeme mezi kontaminanty podzemních vod. Jde o jedovaté a možná i karcinogenní látky, avšak celkem běžně se redukují na soli chromité, jež jsou výrazně méně škodlivější a navíc se v přírodních vodách běžně sráží. Nepochybně je tedy užitečné vědět, jak rychle tato reakce probíhá v tom kterém prostředí. Novou a zajímavou techniku pro monitorování potenciálu prostředí redukovat chromany na kationty chromité vyvinuli na University of Illinois v Urbana-Champaign. Zjistili, že ze čtyř stabilních (neradioaktivních) izotopů chromu lehčí snáze podléhají redukci. To je samo o sobě zajímavé zjištění, protože vliv hmotnosti atomového jádra na chemické procesy, tedy vlastně na děje dotýkající se elektronů od jádra nejvzdálenějších, je výrazný jen u lehkých atomů, ke kterým chrom rozhodně nepatří. Známým příkladem je například elektrolýza vody, tedy její rozklad na vodík a kyslík pomocí elektrického proudu, který probíhá u těžké vody pomaleji, čehož se užívá k její izolaci.

Ze zastoupení jednotlivých izotopů v chromitých solích, jež určíme hmotnostním spektrometrem, ve vzorcích z podzemních vod, tedy lze poměrně snadno určit, jak rychle tam dochází k redukci jedovatých chromanů.

Ultraširokospektrý laser

6.4.2002
schéma polovodičového laseru

Pracovníci Lucent Technologies (Bellovy Laboratoře) zkonstruovali jako první na světě polovodičový laser, který emituje světlo v poměrně širokém spektrálním rozsahu až do infračerveného světla. Polovodičové lasery dosud byly úzkopásmová zařízení poskytující jednobarevné světlo odpovídající pouze jedné vlnové délce. Podle prohlášení Claire Gmachla, fyzika, který se podílel na jeho vývoji, představuje ultra širokopásmový laser extrémně citlivý a universální detektor, který může zachytit např. i stopová množství polutantů v atmosféře.

Triumf japonské (americké) elektroniky

5.4.2002

Odvěký sen všech pijáků, věčně plnou sklenici, zkonstruovali ve výzkumných laboratořích firmy Micubiši v americkém Massachusetts. Její vnitřek pokrývá vodivá vrstva, která se chová jako kondenzátor a signalizuje výši hladiny do čipu, zabudovaného do dna. Ten pak vyšle radiový signál obsluze.

Vonící virtuální vinice

4.4.2002

Novou dimenzi pro internetové fandy přináší malé zařízení, které pro připojení k osobnímu počítači vyvinuli společně France Telecom a společnost ACII. Toto zařízení umožňuje pociťovat - v návaznosti na akustické a vizuální - rovněž čichové počitky. Jeho první, dosti kuriózní, aplikací je produkce vůní souvisejících s burgundskými vinicemi. Silný opravdu "multi-smyslový" požitek je tak možno zakusit při návštěvě webových stránek Svazu burgundských vinařů, kde je zdařilá interaktivní animace burgundských vinic doprovázena synchronizovaným uvolňováním dvanácti různých vůní.

Opeřený dinosaurus

3.4.2002
fosilie dinosauřího pera

V Číně odkryli paleontologové 128 milionů let starou fosilii asi metrového dinosaura, který byl pokryt peřím. V záplavě zpráv o objevech dinosaurů v nejrůznějších částech světa je tato jednou z těch, které jsou předurčeny, aby zvrátily dosavadní většinový názor a potvrdily kritické hlasy, které se proti němu stavěly. Jedná se o teorii o původu ptáků, kde proti sobě stála představa, že ptáci jsou přímými potomky dinosaurů, a protinázor, že ptáci mají s dinosaury (ale například i s krokodýly) pouze společné předky. Zastánci prvního názoru argumentovali v poslední době především tím, že byli nalezeni dinosauři, kteří na svém těle měli zachované peří. Militantní zastánci tohoto názoru dokonce vytvořili taxon Avialae, kam řadili ptáky a ty formy dinosaurů, které k nim měly předpokládané fylogenetické vztahy. Zmiňovaný nález z Číny je prvním dokladem dinosaura, jehož tělo je pokryto peřím, ale zároveň patří do zcela odlišné skupiny, která nikdy nebyla kladena do žádných souvislostí s ptáky. Je tedy zřejmé, že peří se mohlo vyvinout u dinosaurů jako izolační vrstva v souvislosti s jejich schopností thermoregulace, a že tedy není znakem, který by dokazoval jejich bezprostřední příbuzenskou souvislost s ptáky. To bylo již dříve naznačeno nálezy furkuly (srostlých klíčních kostí) u ptáků a řady naprosto nepříbuzných forem dinosaurů. Málokdo ze zastánců teorie o předpokládaném původu ptáků z dinosaurů také bere v potaz embryonální původ redukovaných kostí ptačího křídla, který je zcela odlišný od způsobu redukce přední končetiny u bipedních dinosaurů. Zmiňovaný nález z Číny je tedy jedním z dalších důkazů, že dinosauři nemohli být přímými předky ptáků.

akademon.cz 8.4.2012: Čínský paleontologický tým pod vedením Xu Xinga z pekingského Ústavu paleontologie obratlovců a paleoantropologie objevil nový druh ještěra, který byl pokryt peřím. Na rozdíl od dosavadních obdobných nálezů jde o devět metrů dlouhou obludu. Na velkém nalezišti fosilii v provinci Lioaning v severovýchodní Číně se podařilo se nalézt tři výborně zachované zkamenělé kostry z doby před 125 – 130 miliony let. Pojmenován byl Yutyrannus huali, což je kombinace latiny a mandarínské čínštiny. Tento postup je u čínských nálezů obvyklý. V překladu jeho jméno znamená opeřený tyran nádherný. Yu je čínský výraz pro peří a huali pro nádherný. Tyrannus znamená latinsky tyran, což zřejmě zdůrazňuje jeho příbuznost se snad nejznámějším ještěrem, Tyranosaurem rexem.

Sluneční baterie z vodivých polymerů

2.4.2002
schema sluneční baterie na bázi vodivých polymerů

Zdá se, že vodivé polymery se stanou hitem při konstrukci nové generace slunečních baterií (viz aktualita ze 14.3.2002). Se zajímavým nápadem, který kombinuje vodivý polymer s nanotechnologiemi, přišli pracovní Kalifornské univerzity v Berkeley. Elektrolyt je tvořen klastry ze selenidu kademnatého, v nichž se při dopadu světelného záření (fotonu) utvoří pár volný elektron - díra. Elektrony proudí z klastrů do jedné elektrody, díry se přenášejí prostřednictvím vodivého polymeru poly-(3-hexylthiofenu) do druhé elektrody. Vrstva silná 200 nm vytvoří napětí 0,7 V. Účinnost popisovaného zařízení je zatím příliš nízká - 1,7%. Pro srovnání, běžně užívané sluneční baterie z křemíku dosahují účinnosti 20%, z arsenidu galitého až 35%. Nicméně jde o zajímavý a nadějný koncept.

STÁRNUTÍ: MECHANISMY, PREVENCE, BYZNYS

2.4.2002

Po druhé světové válce nastalo - zejména v USA - výrazné zvýšení porodnosti (baby-boom) a děti, tehdy ve velkém počtu narozené (baby-boomers) jsou dnes padesátnicemi a padesátníky. Začínají se starat o to, jak dlouho tu ještě budou, co bude s jejich rodinami. Proto se otázky stárnutí dostávají do popředí pozornosti - vědecké a ovšem i komerční. Stárnutí je obecný a neodvratitelný biologický jev, který odedávna přitahuje pozornost vědců. Kdysi jsme se učili, že stárnou všechny složky živé hmoty a mění se tak jejich vlastnosti - stávají se méně pružnými a odolnými. U bílkovin se tomu říkalo hystereze proteinů ( z řeckého husteros, pozdní, přicházející po ). I když se v biologii dnes už termínu hystereze nepoužívá, fenomén sám je nepochybný. Zejména se pozornost věnuje změnám buněčných proteinů, kolagenů, tvořících vazivo ve všech tkáních; zkřížené vazby mezi jejich jednotlivými molekulami snižují pružnost a odolnost starých tkání. To platí i pro jiné proteiny a významnou úlohu tu zřejmě hraje hladina krevního cukru. Proto nedostatečně léčení diabetici stárnou rychleji.

Úplný text najdete zde.

prof.MUDr.Vratislav Schreiber

Geny schopnosti vařit detekovány

1.4.2002

Pokračující výzkum lidského genomu přináší stále nové překvapující výsledky. Jedním z nejzajímavějších je zjištění společnosti United Genomics z Kalifornie. Tato společnost detekovala dvojici genů, jejichž současný výskyt podmiňuje schopnost vařit chutná jídla. Vedoucí výzkumného týmu Goodwin Cook již tisku sdělil i svou představu o praktickém využití tohoto objevu : genetické testy odhalující geny vaření prostřednictvím značených bílkovinových markerů naleznou bezpochyby využití při přijímání kuchařského personálu do hotelů a restaurací, jejich využití však může být i mnohem širší. Možná není daleko doba, kdy test na geny dobrého vaření bude i běžným předmanželským trestem stejně, jako jsou testy na některé závažné, geneticky podmíněné choroby.

E-newsletter pro internetové strategie, elektronický obchod a informační ekonomiku

1.4.2002

Na internetu je možno nalézt Virtuální Informační park, věnovaný problematice informační společnosti. Kromě zajímavého E-newsletteru, rozesílaného asi 300 zájemcům provozuje VIP i diskusní Forum

Úplný text najdete zde.

Diskuse/Aktualizace