Motory libovolného tvaru

31.3.2003

Vědci z Pennsylvánské Státní University navrhli motor, který může mít řadu nejrůznějších tvarů, včetně téměř úplně ploché podoby. Klíčem k této tvarové pružnosti je piezoelektrický materiál na bázi zirkonu a titanu, který mění tvar za přítomnosti elektrického pole. Připojením tohoto materiálu ke kovovému pásku získali výzkumníci ramínko ohýbající se při působení elektrického napětí. Ohybový pohyb potom převedli na rotační spojením dvanácti takových ramínek okolo osy navazující na mechanismus, stimulující jednotlivá ramínka k pohybu ve stejném směru. Prototypy nového motoru dosáhly až 600 otáček za minutu. Jeho konstruktéři tvrdí, že jednoduchost návrhu i celková láce použitých materiálů dělají tento motor potenciálně mnohem levnějším, než jsou stávající elektromotory. Předpokládá se, že masově vyráběná verze nebude dražší než 10 USD (300 Kč) za kus.

V současné době se pracuje na využití tohoto typu motoru pro pohon kompresorů ledniček a dalších nízkovýkonových elektronických zařízení. Uvažuje se rovněž pro jeho využití u dopravních zařízení s proměnlivou geometrií (např. kormidel nebo křídel).

V Antarktidě se uvolnil další ledovec

31.3.2003
Infračervený snímek pobřeží Wilkesovy země. Šipka s popiskem C-21 označuje místo, odkup se ledovec uvolnil (foto NIC).

Ze Shackletonova pobřežního ledu se uvolnil další velký ledovec o rozměrech 40 x 20 km. Obdržel označení C-21.

Nový speciální čip pro kina

30.3.2003

Společnost Texas Instruments opět zvedla laťku v oblasti digitálního zobrazování svým novým čipem nazývaným 2K, určeným speciálně pro digitální kino. "2K" v názvu označuje, že podporuje rozlišovací schopnost odpovídající 2000 řádek na digitálním plátně. Provozovatelé testovacích digitálních kin se o tomto novém čipu vyjadřují zatím velmi pochvalně, definitivní závěr však učiní až oficiální vyjádření Digital Cinema Initiatives (DCI), což je asociace sedmi velkých studií ustavená pro definici technických standardů. Podle ověřených zpráv je to právě DCI, která usiluje o stanovení hranice 2000 řádek jako minimální pro digitální plátna. V současné době je digitální kino drahá záležitost, obecně se však věří, že po svém masovém rozšíření poskytne nejen větší rozlišovací schopnost (a tím i lepší divácký zážitek), ale povede i nižším produkčním a distribučním nákladům.

Nové americké zbraně

29.3.2003

JDAM (Joint Direct Attack Munition bomb) je kormidelní jednotka s naváděcím systémem, která se připevní ke standardní letecké pumě a zvýší tak velmi výrazně přesnost zásahu. Počítač vydá pokyn k vypuštění bomby, jež je dále naváděna signálem z družice.

Lidská varianta nemoci šílených krav snad nebude tak strašná, ale léčbu stále nemáme

28.3.2003

Původní odhady desettisíců nebo dokonce statisíců mrtvých na nVCJD (novou variantu Creutzdfeldtovy-Jakobovy nemoci) po požití masa krav s BSE (bovinní spongiformní encafalopatií, nemocí šílených krav) se ve Spojeném království nenaplnily. Roční počet zemřelých snad dokonce klesá (2000 - 28 mrtvých, 2001 - 20 mrtvých, 2002 - 17 mrtvých). Možnost, že nakonec počet mrtvých bude vysoký, dosáhne až 7 000, však nezmizela, připomíná Neil Cashman z Torontské univerzity. Ukazuje se také možnost přenosu z člověka na člověka např. transfúzí a chirurgickými nástroji.

Nadějné údaje o možnosti léčby nové varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci antimalarikem chinakrinem a antipsychotikem chlorpromazinem se ukázaly být mylné. Nyní vědci zkoušejí vakcínu, zatím jen na myších nakažených další priónovou nemocí scrapie, kdy se jim skutečně prodlužuje život. Musí se ale podat do třiceti dnů po nákaze a to ovšem u lidí lze těžko - museli bychom se očkovat po požití hovězího masa kdysi dávno. Takže s priónovými nemocemi si zatím medicína rady neví.

prof.MUDr.Vratislav Schreiber

Dráty pouhý 1 nanometr silné

28.3.2003

Další pozoruhodný úspěch při vývoji nanotechnologií byl dosažen v Číně. Pracovníkům City University v Hong Kongu se podařilo vyrobit křemíkové dráty s průměrem pouhých 1,3 nanometru, což je dosud rekord. Vědci nyní testují jejich stabilitu, pokud se ukážou dostatečně pevnými, předpokládá se jejich využití zejména v čipech nanoskopických rozměrů (nanočipy). Klíčovou pro stabilitu takto tenkých křemíkových drátů je saturace povrchu vodíkem místo obvyklé všudypřítomné vrstvy oxidu křemičitého. Vědci zjistili, že křemíkové nanodráty jsou mnohem stabilnější, a tedy vhodnější pro mikroelektronické využití, když se ponoří do kyselinové lázně. Testy ukázaly, že křemíkové dráty s průměry v rozmezí 1.3 - 7 nm reagují jinak na světelné záření než silnější modely, což otevírá do budoucnosti prostor pro jejich využití jako miniaturních světelných diod a/nebo laserů.

Biologický nanomotor

27.3.2003
struktura molekuly ATP

Vědci z Purdue University zkonstruovali mikroskopický motor tvořený z molekul DNA a RNA (desoxyrybonukleová a rybonukleová kyselina - spirálové molekuly přenášející genetickou informace) a poháněný spotřebou ATP (adenosin trifosfát - biologický přenašeč energie) . Předpokládá se, že v budoucnosti by mohl sloužit jako pohonná jednotka pro nano-přístroje. Motor je přibližně 30 nm dlouhý, což je méně než setina průměru červené krevní krvinky. Je vyroben ze šesti pramenů RNA, které obklopují centrální osu tvořenou z DNA. Za přítomnosti ATP molekuly RNA "postrkují" postupně střední molekulu DNA a způsobují tak její rotaci. Tím vzniká síla 50 - 60 pikonewtonů, což je jedna biliontina newtonu (Pro srovnání : padající jablko působí silou přibližně jednoho newtonu.) Vyvinuté zařízení má rovněž zajímavé biologické aplikace. Jeho autorům se podařilo např. ho "provrtat" skrz pevný bílkovinový obal virusu. To naznačuje možnosti jeho uplatnění buď přímo pro ničení nežádoucích mikroorganismů, nebo pro zavádění genů a molekul léčebných substancí dovnitř molekuly. Předpokládá se, že prakticky použitelný model bude k dispozici od dvou do pěti let.

Měsíce - průvodci planet a planetek

26.3.2003

Měsíce (družice, satelity) jsou tělesa, která obíhají kolem planet nebo planetek. Jsou buď přirozené, nebo vytvořené člověkem (= umělé). Těm umělým se často říká družice nebo satelit. Náš Měsíc, Jupiterova Europa, Saturnův Titan a Neptunův Triton a Dactyl planetky Idy jsou příklady měsíců přirozených, vzniklých současně s planetami nebo dodatečně zachycených. U planet sluneční soustavy už bylo objeveno 117 přirozených měsíců . Jsou rozděleny takto: Merkur 0, Venuše 0, Země 1, Mars 2, Jupiter 52, Saturn 30, Uran 21, Neptun 11, Pluto 1. Jsou také planetky, které mají přirozené měsíčky, např. Eugenia a Ida .

Úplný text najdete zde.

Přenosné zařízení pro testování malárie

26.3.2003

Existující zařízení pro testování infekčních nemocí jako je např. malárie (založená na testu protilátek) jsou většinou poměrně levná. Avšak i cena pouhého jednoho amerického dolaru za jeden test se skládá do poměrně veliké částky ve chvíli, kdy je zapotřebí průběžně testovat milionové populace v nejchudších zemích světa. Nedávno se však objevil nový hit : metody založené na hmotové spektrometrii. Touto běžnou chemickou metodou je možno přesně identifikovat molekuly podle jejich atomové hmotnosti a jejich využití v lékařské diagnostice je známé. Problémem byla do nedávna poměrně značná hmotnost těchto zařízení. Tento problém však byl vyřešen na Universitě Johna Hopkinse, kde zkonstruovali pro účely "polní" diagnostiky infekčních nemocí přenosný hmotový spektrometr. Při testování se ukázalo, že toto zařízení je dokonce ještě citlivější než běžné testy založené na detekci protilátek, umožňuje testovat všechny čtyři druhy malárie a jeho provoz je nesrovnatelně levnější.

Delfíni hledají miny

26.3.2003

Přes veškerou techniku, kterou Spojené státy disponují, je nasazení živé síly někdy nenahraditelné. Do iráckého přístavu Um Kasr dorazila včera speciální jednotka tří či čtyř delfínu, jejichž úkolem je odminovat přístav a blízké pobřeží. Minu vyhledávají pomocé svého sonaru a jsou vycvičeni tak, že se k nim nepřibližují a pouze v jejich blízkostí zanechají speciální značku, podle níž ji později najde tým pyrotechniků. Údaje o hodnostním zařazení delfínů nám nejsou známy.

Muonové zobrazování

25.3.2003

Muony, elementární částice, jež vznikají při interakci kosmického záření s nejsvrchnějšími vrstvami atmosféry, dopadají na zemský povrch ve velkém množství. V Los Alamos National Laboratory vyvinuli speciální techniku jejich detekce, která umožňuje vyhledávání skrytých radioaktivních materiálů (např.uranu). Pašování štěpných materiálů představuje potenciální celosvětový problémem a hledání ukrytých předmětů pomocí rentgenového záření není vždy dostatečně účinné. Pomocí nové metody zobrazíte i vnitřek předmětů, do nichž rentgenové zařízení nepronikne. Navíc zdroj muonů, které jsou neškodné pro lidský organismus, je k dispozici všude a neustále, což je významný výhoda při prohlídce větších zařízení, protože celý automobil těžko strčíte pod rentgen.

24.8.2015: Matt Durham se svými kolegy z americké Los Alamos National Laboratory rozšířili možnosti muonového zobrazování i na praskliny v betonových konstrukcích a kovových trubkových produktovodech.

 

Nové americké zbraně

24.3.2003

Současná kampaň v Iráku se od té předchozí před 12 lety velmi výrazně liší v nasazení "chytrých" zbraní. Zatímco počátkem devadesátých let mělo navádění pouze 25% leteckých pum a raket, nyní jich je naprostá většina. K pozoruhodným zbraním patří křižující střela BGM-109 Tomahawk, stará již přes dvacet let, avšak výrazně vylepšená. Raketa o délce 6 m se v současné době vypouští z ponorek a hladinových vojenských lodí. Její dolet je asi 1700 km, letí rychlostí přes 900 km/hod méně než 100 m nad terénem. Navádí se přes družici a navíc má kvůli zvýšení přesnosti v paměti uložen vzhled cíle. Stojí jeden milion USD.

Biodegradabilní polymery

24.3.2003
poly(beta-hydroxybutyrát)

Práce mnoha polymerních chemiků se v poslední době soustředí na přípravu biodegradabilních polymerů, tedy plastických hmot, jež se rozkládají působením přírodních činitelů. Zajímavý příspěvek z poslední doby představuje práce prof. Geoffreye Coates e z americké Cornell University. Soustředil se na přípravu poly(betahydroxybutyrátu), což je polymer, který zhusta nalezneme v bakteriích jako zásobárnu energie. Jeho mechanické vlastnosti připomínají notoricky známý polypropylen. Problémem však byly, že molekula tvořící zmíněný polymer, existuje ve dvou formách, které se k sobě mají jako pravá a levá ruka, tzn. že žádným otočením nemůžeme ztotožnit jednu s druhou. Hovoříme o izomerii. Výsledný polymer je pak směsí obou izomerů, což zhoršuje jeho vlastnosti. A právě skupině chemiků z Cornell University se podařilo připravit nové katalyzátory založené na kobaltu a hliníku, jež podporují pouze syntézu jednoho izomeru, a to i v průmyslovém měřítku.

On line učení na vzestupu

23.3.2003

Desetitisíce studentů nyní získávají své tituly MBA (Master of Business Administration) pomocí kurzů, které studují přes Internet. Tzv. "on line university", jako jsou např. Phoenix University a Regis University produkují v USA více studentů než Harvard nebo Yale. Zajímavý je tržní segment těchto virtuálních universit : typickým příkladem jejich studenta je cestující manažer nebo obchodník, který tráví spoustu času v letadle nebo hotelovém pokoji. Má tedy dost času, aby se mohl vzdělávat, ale nemá čas někam docházet. Vzdělávací programy nabízené Regis nebo Phoenix University stojí okolo 25 OOO USD, což je malá suma ve srovnání např. s programem Duke University, který nabízí on line vzdělávání v kombinaci s tradičním vzděláváním ve třídách (kde se žáci scházejí každé dva měsíce), který stojí 100 500 USD.

Nový křestní list vesmíru

23.3.2003
Nejaktuálnější údaje o našem Vesmíru.

Začátkem února byly zveřejněny výsledky měření astronomické družice MAP (=Microwave Anisotropy Probe), která byla vypuštěna v červnu 2001. Z nových údajů vytvořil tým Charlese Bennetta z pracoviště NASA Goddard Space Flight Center v Marylandu nejsoučasnější obraz našeho vesmíru. O jeho správnosti nemá David Spergel z Princetonské univerzity pochyb. Uvidíme.

Pentagon nakoupil zavčas přenosovou kapacitu

21.3.2003

Pro zabezpečení dostatečné přenosové komunikační kapacity v případě nové války v Zálivu zajistil Pentagon zavčas satelitní spojení v rozsahu 10x větším než za minulé války před deseti lety. Většina této kapacity pochází nákupem z civilních zdrojů. President Satellite Industry Association (Asociace družicového průmyslu) to dokonce charakterizoval slovy : "Pentagon kumuluje veškerou dostupnou přenosovou kapacitu nad oblastí Blízkého Východu". A nejmenovaný pracovník Fox News si dokonce stěžoval, že zahlcení přenosové kapacity nad celou oblastí vojáky bude mít negativní dopad na mediální informování o průběhu války. Řekl doslova : "Jsou zde zástupci 600 redakcí a všichni se musí podělit o totéž satelitní spojení !"

Pavouk produkuje templát pro optická vlákna

21.3.2003
Velký madagaskarský pavouk Nephila madagascariensis (foto Pavel Hošek).

Pavouci Nephila madagascariensis žijící na Madagaskaru a Stegodyphus pacificus (jižní Asie, Střední východ) spřádají své sítě z vláken, jež se dají použít jako templát pro přípravu miniaturních optických vláken. Připomeňme si, že optickým vláknem je zpravidla průhledná tyčinka, jejíž index lomu klesá od osy k povrchu (skokem nebo rovnoměrně). Světelný paprsek se na obvodové vrstvě úplně odráží a světlo se šíří po trajektorii dané tvarem vlákna. Důsledkem pak je, že světlo proudí optickým vláknem jako voda trubkou. Optické vlákno může být dlouhé i mnoho kilometrů. Pak hovoříme spíše o optickém kabelu.

Yushan Yan z University of California v Riverside opakovaně mořil vlákna zmíněných pavouků v tetraethylorthosilikátu a pak žíhal při 420 stupních Celsia. Vzhledem k tomu, že při žíhání dojde k zmenšení objemu a původní vlákno se odpaří, získal miniaturní trubičky z oxidu křemičitého, jež mají žádoucí optické vlastnosti. Použil-li 10 nm silné pavučiny pavouka Stegodyphus pacificus, získal optické vlákno o průměru 2 nm. Možností využití této technologie v mikroelektronice a fotonice mohou být značné.

5.5.2016: Vlákna příbuzného pavouka nefila australská (Nephila edulis) se uplatní i ve složitějších optických technikách. Může posloužit jako speciální filtr, který prodlouží dolet fotonů při mikroskopii v blízkém poli, aniž by došlo ke zkreslení obrazu interferencí odražených fotonů.

 

Více energie ze Slunce

21.3.2003

Podle studií NASA vzrostlo vyzařování Slunce od roku 1970 přibližně o jeden a půl procenta. Množství energie, která dopadá na Zemi ze Slunce roste již od konce 19.století. Pokud tento trend potrvá ještě desítky let, bude to mít závažné klimatické důsledky. Možná bude přece jen lepší dobře se připravit na přicházející změnu klimatu, než se snažit jí zabránit omezením vypouštění skleníkových plynů. Svítivost Slunce neovlivní ani Greenpeace.

Američané převzali vysílání iráckého státního rozhlasu

20.3.2003

Krátce po zahájení útoku na Irák začala americká armáda nejprve rušit vysílání iráckého státního rozhlasu a pak krátce převzala vysílání na jeho hlavní frekvenci, kde američtí, arabsky mluvicí hlasatelé oznámili útok na vládní zařízení. Není úplně zjevné, jakým způsobem byla akce provedena, protože vysílače nebyly obsazeny. Psychologický dopad této akce však nebude bez významu.

Zrození černé díry

20.3.2003
Vznik černé díry satelitem High-energy Transient Explorer - HETE (foto NASA)

Satelitu NASA pojmenovaném HETE, který je určen k zachycování záblesků gama záření, se podařilo 4 října 2002 podařilo zachytit gigantickou explozi, jež byla označena GRB021004. Šlo nejspíš o kolaps velmi těžké hvězdy a vznik černé díry.

Nové medium?

20.3.2003

Rozvoj mobilních telefonů a jejich vybavení kvalitními barevnými displeji a stále rychlejší technologie přenosu dat možná způsobí vznik nového media - filmu pro mobilní telefony. Je zjevné, že současné filmy směřují stále víc k dokonalému zvuku a velkoplošnému plátnu, což přenosný mobilní telefon jen těžko kdy poskytne. Nicméně před několika lety nemyslitelná možnost přenosu poměrně kvalitního obrázku existuje. První filmový festival snímků pro mobilní telefony proběhl v uplynulých dnech v New Orleansu. I když šlo o velmi jednoduché snímky typu psa žeroucího kuře, nesmíme zapomenout, že prvním skutečným filmem promítaným v kině na konci 19.století byl pouze krátký snímek lokomotivy vjíždějící do nádraží.

m-commerce na postupu

19.3.2003

Čtyři největší evropští operátoři mobilních telefonních sítí - španělská Telefonica Moviles, německý T-Mobile a britské Orange a Vodafone Group se pojily v konsorciu Mobile Payment Services Association (Sdružení pro platby mobilními telefony), které by mělo zabezpečit systém plateb mezi obchodníky, uživateli mobilních telefonů a bankami. Služby tohoto konsorcia se budou zavádět nejdříve v Evropě, v příštím roce se plánuje i jejich rozšíření do USA a do Asie. Nové clearingové centrum bude přijímat příkazy pro kreditní operace prostřednictvím mobilních telefonů a bude tuto informaci uchovávat pro budoucí transakce. Tim Jones, generální ředitel této asociace tvrdí, že nový systém bude mohutným impulsem pro další rozvoj m-commerce, neboť vytvoří jednotný systém zpracování plateb. Jako příklad klientů nového systému jmenuje zákazníky, zpravidla mladších věkových kategorií, kteří si od mobilních operátorů kupují doga a vyzváněcí tóny. Předpokládá se, že většina plateb realizovaných prostřednictvím mobilních telefonů nepřekročí 10 EUR (300 Kč).

Nové způsoby analýzy

18.3.2003
Dřevoryt Josef Váchala Otravný plyn inspirovaný zážitky z 1.světové války.

Zajímavou diagnostickou metodu, jak identifikovat zasažení chemickými či biologickými zbraněmi, vyvíjejí v laboratořích Armády Spojených států. Každý proces v organismu je doprovázen či vyvolán aktivací (expresí) určitých genů, jež se stanou aktivní a buňky začnou syntézovat bílkovin zakódované v těchto genech. Po nějaké době, kdy již těchto bílkovin není třeba, se aktivita příslušných genů utlumí a dojde k expresi jiných. Reakce na různé činitele charakterizuje téměř jedinečná kombinace aktivních a neaktivních genů. Tímto způsobem reaguje organismus na např. na infekci, ale i na expozici otravným látkám. Ve vojenském výzkumném ústavu Waltera Reeda a Lékařském výzkumném ústavu infekčních chorob Armády Spojených států nyní usilovně sestavují přehledy genů (tzv.knihovny), které se exprimují při expozici určitým jedům. Jde o zajímavý způsob analýzy - místo zkoumání vlastní škodliviny studujeme odezvu organismu. Nepochybně nepůjde o metodu analýzy přímo v poli při masivním napadení zbraněmi hromadného ničení. Pokud někdo dostane plný zásah velkou dávkou yperitu, analýza jeho genové exprese bude nejspíš bezpředmětnou.

Potlačení zánětu potlačením leukocytů?

18.3.2003

V poraněných tkáních se snižuje koncentrace kyslíku a to přitahuje bílé krvinky. Tím se v poraněné tkáni zahajuje obranná zánětlivá reakce. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu zjistili při experimentech na myších, že potlačení schopnosti leukocytů hromadit se v místech s nedostatkem kyslíku projeví potlačením zánětu. Geneticky modifikované myši, postrádající HIF 1 (hypoxií indukovaný faktor) mají sníženou schopnost vytvořit v tkáních zánět. Naopak jiný faktor VHL (von Hippel Lindau factor) HIF 1 v tkáních inaktivuje a tak zánět zesiluje. Protože jen v USA trpí bolestivým zánětem kloubů (artritidou) 43 milionů lidí, Randall S.Johnson a Thorsten Cramer se domnívají, že objev HIF 1 by mohl vést k potlačení zánětlivých onemocnění, ovšem pokud by se to vše prokázalo také u lidí.

Kdyby se takto nějak podařilo potlačit přirozenou obrannou reakci leukocytů, připomíná prof..MUDr.Vratislav Schreiber, mohlo by to však mít dost nebezpečné důsledky pro obranu organismu proti infekcím. Leukocyty se v poškozené tkáni hromadí proto, aby poškození odstranily. Je ale možné, že se někdy snaží příliš nebo že by léčebně působilo odstranění jen některých složek této jejich aktivity.

Nové kybernetické město na Mauritiu

17.3.2003

Mauritius, nazývaný někdy "ostrovní ráj v Indickém oceáně", vystartoval do 21. století záměrem vybudovat několik kilometrů od svého hlavního města Port Louis "kybernetické město". Záměr představil Devendra Chaudhry, generální ředitel Business Parku na Mauritiu : Kybernetické město využívá nejmodernějších technologií. Je v něm prvotřídní komunikační síť využívající kombinace družicového přenosu a optických vláken, ta kromě jiného zprostředkuje spojení Portugalska s Malajsií (přes Jižní Afriku a Mauritius). Síť poskytuje výpočetní kapacitu podle potřeby, její součástí je také Internetové centrum pro zálohování dat zabezpečující e-commerce a finanční operace via Internet. V kybernetickém městě se v současné době plánuje více než 30 stavebních projektů zahrnujících např. dvanáctipodlažní obchodní centrum, hypermarket s konferenčním centrem a "kybernetickou vesnici" pro využití návštěvníky města.

V návaznosti na vybudování tohoto centra plánuje Mauritius výrazné zvýšení vzdělanosti, od základní třídy až po university. Zajímavým prvkem tohoto projektu je tzv. "Country Caravan" - pojízdná počítačová laboratoř, která vykonává okružní jízdy po vesnicích a šíří počítačovou vzdělanost mezi ženami v domácnosti, invalidy a nezaměstnanými. Mnoho z těchto aktivit je realizováno indickými specialisty, kteří sebou přinášejí étos úspěšných indických "hi-tech líhní" jako jsou Bangalore nebo Hajdarabad.

Další nález v Olduvaiské rokli

16.3.2003
Nalezená čelist. Foto prof. Blumenschine a kol.

V rokli Olduvai v Tanzanii, jež je proslulá mnoha nálezy pozůstatků dávných předků člověka, se podařilo nalézt další důležité kosterní zbytky staré 1,8 milionu let. Jde o zkamenělinu horní čelisti s částí lebky a se všemi zuby. Jedná se o jednu z nejzachovalejší dosud nalezených fosilií předků člověka.

Doc.Zbyněk Roček z přírodovědecké fakulty UK nový nález komentuje: Nálezy fosilních předku člověka budí vždycky značnou pozornost, a to hlavně z toho důvodu, že jakákoliv nová informace může značně pozměnit stávající představy o "genealogii" hominidů. Může se zdát, že tento nový nález je jen dalším z celé řady podobných, jeho význam vsak spočívá v tom, ze dentice svrchní čelisti je téměř kompletní. Právě díky anatomickým rysům, které chyběly na materiálu, jenž byl použit při dřívějším popisu zvláštního druhu clověka s názvem Homo rudolfensis, se nyní podařilo prokázat, ze H. rudolfensis je totožný s dříve popsaným H. habilis. Počet druhů řazených do okruhu předků dnešního člověka se tak sice zmenšil, zároveň se však naše informace o jejich anatomii upřesnila.

Pokroky ve vývoji kvantového čipu

15.3.2003

Od kvantových počítačů, jejichž vývojem se zabývá řada pracovišť, se slibuje neuvěřitelná rychlost - taková, že by např. umožnila zlomit kryptografické kódy, které snadno odolávají i nejrychlejším současným počítačům. Zatím však není vůbec jasné, zda se funkční model kvantového počítače podaří vůbec vyvinout. Současné rudimentální kvantové počítače, které se skládají z laserových paprsků, různých kapalin, shluků různých atomů a konvenčních mikroelektronických obvodů, totiž málo připomínají funkční zařízení. Výzkumníci v Institutu pro fyzikální a chemický výzkum (Riken) v Japonsku ve spolupráci s týmem z Newyorské státní university ve Stony Brook nyní učinili ve vývoji kvantového počítače významný krok vpřed připojením páru elektronických kvantových bitů (qubitů) k normálnímu obvodu založenému na pevné fázi. Qubity jsou prvky, které využívají částic jako jsou atomy nebo elektrony pro reprezentaci stavů "0" nebo "1" při výpočetních operacích.

Začlenění tajemného kvantového prvku je právě klíčem k neuvěřitelnému potenciálu kvantového počítání, které by mělo umožnit mnohem masivnější paralelní zpracování, než umožňují klasické počítače. I přes tento významný pokrok je vývoj kvantových počítačů pouze zcela na počátku,.Obecně se očekává, že do jejich praktické aplikace ještě zbývá nejméně 10 - 20 let.

Očkování proti karcinomu plic

14.3.2003

Jeden z typů karcinomu plic je obtížným léčebným problémem a tak pokusy s vakcínou čili očkovací látkou provedené Dr.Glennem Dranoffem skýtají jistou naději. Očkovací technika byla původně vyvinuta pro jiný zhoubný nádor, melanom: pomocí virového nosiče se in vitro do buněk nádoru zavádí gen GM-CSF a když se takto zmanipulované buňky vstřiknou zpět nemocnému s nádorem, tělo si proti nádoru začne vytvářet protilátky, poté co se stimulovaly imunitní buňky k produkci GM-CSF (stimulující faktor kolonií granulocytů a makrofágů). Podobnou technikou byli léčeni nemocní s plicním karcinomem a první výsledky ukazují, že se u nichh vskutku vyvolala imunitní odpověď proti nádoru a stav některých se zlepšil. Jde o nadějný předběžný výsledek, konstatuje Dr.Dranoff.

prof.MUDr.Vratiíslav Schreiber

Levné palivové články

13.3.2003

Vědci z Lawrence Berkeley National Laboratory objevili novou cestu výroby palivových článků, která je snadnější a tudíž levnější než u dosud používaných typů. Lze to považovat za další krok ke komerčnímu využití relativně čisté výroby elektrické energie. Palivové články obecně fungují na principu přeměny chemické energie na elektrickou. Jejich klíčová reakce se odehrává na elektrodách článku, kde vzdušný kyslík reaguje s palivem, čímž vzniká elektrický proud. Odpadními produkty jsou oxid uhličitý a voda. Jendou z hlavních překážek výroby komerčně úspěšných článků jsou náklady - elektřina generovaná palivovými články je 3x až 10x dražší, než elektrická energie generovaná klasickými postupy. Podstata metody vyvinuté v Berkeley spočívá v nahrazení běžných keramických elektrod sandwichovými kovově-keramickými elektrodami. Slitina je pevnější než keramický materiál a dá se svářet, rovněž cena surovin je podstatně levnější. Očekává se, že dalším rozvojem uvedené metody bude možno do pěti let dosáhnout komerčně realizovatelných palivových článků s výrobními náklady 35 USD na jeden kilowatt výkonu.

Část mozku v podobě chipu?

13.3.2003

Vědci z University of Southern California v Los Angeles po deset let trvající práci zhotovili chip, který napodobuje funkci hipokampu, což je část lidského mozku důležitá v procesu ukládání paměti. Počítají s tím, že v budoucnu by jejich elektronika mohla fungovat přímo v lidském mozku a nahradit jeho část poškozenou ať už úrazem či nemocí, např. mrtvicí, epilepsií nebo Alzheimerovou nemocí.

Retinogramy již i ve škole ?

12.3.2003

Starobylá Bedova škola v Londýně oznámila, že bude používat nejmodernější software pro identifikaci žáků podle jejich retinogramu při klasifikaci studentů na ty, kteří si musí oběd ve školní jídelně zaplatit a na ty, kterým je platba odpuštěna z důvodů chudých poměrů. Škola se prý tak rozhodla na záladě mnoha případů, kdy chudí studenti trpěli výsměchem svých bohatších spolužáků. Svou dojemnou péčí o chudé tak Bedova škola plně dostála svému jménu (Beda Ctihodný byl křesťanským učencem působícím v 8. století v jednom z anglických klášterů. Na své smrtelné posteli údajně velel přinést celý svůj majetek, sestávající z ubrousků a kadidla, aby ho rozdělil mezi ostatní mnichy.), přesto se nelze zbavit dojmu, že v daném případě se uplatnilo i přísloví "s kanónem na vrabce". Školník v Bedově škole však prý dodal, že zakoupený softwware se bude používat i při kontrole vratek vypůjčených knížek ve školní knihovně. Pokrok se prostě nedá zastavit, někdy však na sebe bere opravdu bizarní podobu !

Methan z jezera Kivu zachrání lesy Rwandy?

12.3.2003
jezero Kivu

Vzpomínáte si ještě na televizní záběry mrtvého dobytka a přiotrávených lidí, když u jezera Nyos v Kamerunu zabíjely výrony oxidu uhličitého z jezerního dna? Jezero Nyos není v Africe jediné, které v sobě tají různé plyny, oxid uhličitý, sirovodík, methan... Rwanda nyní chce z jezera Kivu, které leží na hranici s Kongem těžit methan. Byl by využit k výrobě elektřiny. Tento stát dosud 90 % své spotřeby energie získává spalováním dřeva. Takovou zátěž už lesy této země nemohou unést. Geologové tvrdí, že zásoba plynu v jezeře by měla krýt spotřebu elektřiny Rwandy po 400 let. Michel Halbwachs z francouzské univerzity v Chambéry navrhl už pumpu schopnou methan bezpečně čerpat ze dna a získávat ho s čistotou 85 %. První zařízení by mělo být v Rwandě instalováno ještě letos. Začalo by se 1 MW turbinou, která by nakonec zvýšila svůj výkon na 20 MW. Rwandských lesů nyní ubývá každoročně o 4 %. Snad by je methan mohl zachránit, doufá koordinátor projektu rwandský ministr Nsanzumuganwa.

Miniaturní játra na čipu

11.3.2003

Před několika lety zahájila skupina tkáňového inženýrství na Massachusetském Technologickém Institutu vedená Lindou Griffith pokusy s kultivací jaterních buněk s cílem připravit funkční játra pro transplantaci místo orgánů získávaných od lidských dárců. Tento výzkum však zaznamenal nečekaný zvrat, když si výzkumníci uvědomili, že největší příčinou pro potřebu transplantace jater je žloutenka typu "C". Pro její léčení neexistují uspokojivé postupy ani léky a proto dochází až k jejich selhání a nutnosti náhrady transplantem. Kdyby se podařilo najít dostatečně účinný lék, tato nejčastější příčina pro trasnsplantaci jater by odpadla.

Problémem brzdícím vývoj účinného léku na žloutenku typu "C" je efektivní testování. Testy na zvířatech nejsou u jak složitého orgánu jako játra dostatečně informativní a testování na jaterních buňkách in vitro dává pouze částečný obraz (fakticky viry hepatitity "C" jaterní buňky in vitro nenapadají vůbec !). Linda Griffith proto změnila cíl svého výzkumu - místo kultivace jater pro orgánovou trasplantaci se zaměřila na vyvinutí kultivace miniaturních jater pro účely testování léků. Biologický orgán doplnila křemíkovým čipem, který umožňuje snímání a vyhodnocování procesů, které v testovacích játrech probíhají. Další výzkum se zaměřuje na kultivaci co nejvěrnějšího modelu, který bude odrážet nejen biochemickou, ale i strukturální a mechanickou podobu lidských jater. Při předpokládané hromadné výrobě se tento "jaterní čip" může stát pro výzkumná pracoviště univerzit a farmaceutických společností neocenitelným nástrojem nejen pro testování léků na léčení jaterních onemocnění, ale i pro testování všech farmak, která mohou nějakým způsobem působit na játra.

Panoramatická počítačová obrazovka

10.3.2003

Návrhář společnosti Microsoft Gary Starkweather, který v době, kdy byl zaměstnán u společnosti Xerox, vynalezl laserovou tiskárnu, se zabývá vývojem nového typu obrazovky pro osobní počítače. Tato obrazovka by měla být větší a do oblouku. Sám k tomu říká : "Nikdy jsem neviděl žádného filmového diváka, který by byl skutečně zaujat filmem na malé obrazovce. S vývojem filmové technologie IMAX se tato výzva stává ještě naléhavější. Řekl jsem si - co kdybychom měli počítačový display, který by se podobal Cineramě (panoramatickému kinu) ?" U Gary Starkweathera není daleko od slov k činům. Proto se již může pochlubit prototypem obloukové obrazovky 12 palců (30 cm) vysoké a 44 palců (110 cm) dlouhé, která je 5x jasnější něž současné CRT nebo LCD obrazovky. Je na ní možno současně efektivně sledovat několik aplikací nebo jednu aplikaci v celém pokrytí. Gary Starkweather dodává "Cílem našeho snažení ve zpřístupnění osobních počítačů široké veřejnosti je změnit PC z počítačového terminálu na zařízení, na kterém mohou lidé využívat své smysly efektivnějším způsobem. Na pomocníka, který umožní rozvoj kreativity a zpřístupní informace novým a příjemnějším způsobem. Mnoho lidí hledá, co by si mohli pověsit na zeď. Proč tedy ne pěkně prezentovanou informaci ?"

Nové možnosti léčby leukemie

10.3.2003
leukemické buňky v nátěru krve, (2005) A Surprising New Path to Tumor Development. PLoS Biol 3(12): e433. doi:10.1371/journal.pbio.0030433

Vědci z Dana-Farber Cancer Institute, přidruženého k Harvardské lékařské fakultě, za spolupráce s dalšími pracovišti zkoušejí, zda infuze některých bílých krvinek z krve dárců (tzv.přirozených zabíječských buněk) by nemohly pomoci nemocným s akutní myeloidní leukemií, jinak těžko léčitelnou. Klinické testy proběhnou v nejbližších dvou letech. Dosavadní výsledky jsou nadějné. Na obrázku vidíme leukemické buňky v nátěru krve (2005, A Surprising New Path to Tumor Development. PLoS Biol 3(12): e433. doi:10.1371/journal.pbio.0030433).

prof.MUDr.Vratislav Schreiber

Vodík 7

10.3.2003

V japonské laboratoři RIKEN se podařilo připravit dosud nejtěžší izotop vodíku - vodík 7. Jádro každého prvku je tvořeno určitým počtem kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů. Zatímco počet protonů v jádře toho kterého prvku je vždy stejný, protože přidáním či odebráním jednoho z nich získáme jiný prvek, počet neutronů může kolísat - hovoříme pak o izotopech prvku. Jádro zmíněného vodíku 7 tvoří jeden proton a šest neutronů. Doposud známe pět izotopů vodíku: protium (nejrozšířenější) tvořené jedním protonem, deuterium (těžký vodík) s jedním protonem a jedním neutronem a tritium (supertěžký vodík) se dvěma neutrony. Z jaderné technologie známá sloučenina těžká voda je právě sloučeninou deuteria a kyslíku, obdobně jako voda běžná je sloučeninou protia a kyslíku. Jde o stabilní izotopy, byť tritium je již silně radioaktivní. V roce 2001 se podařilo připravit vodík 5 (1 proton a čtyři neutronů) a nyní ještě vodík 7. Oba posledně jmenované izotopy jsou velmi nestabilní a jejich detekce je proveditelná jen za přispění nejmodernější techniky. Izolace ve viditelném množství je zatím neproveditelná.

Novinky u Jupitera

9.3.2003
Jupiterův měsíc Europa (foto NASA)

Podle posledních pozorování družice Cassini sdílí Jupiterův měsíc Europa svou dráhu s hustým oblakem plynů. Europa je nejmenším ze čtyř galileovských měsíců Jupitera. Její prstenec tvoří převážně molekuly vody, které vyrazily z ledového povrchu Europy energetické částice Jupiterovy magnetosféry. Podle Doc.Josipa Kleczka z Astronomického ústavu AV ČR se na jeho vzniku může podílet i sublimace ledů, případně i tekuté výrony v prasklinách povrchu Europy. Podobný prstenec má také jupiterův měsíc Io, ale ten je sopečného původu.

Galileovskými měsíci Jupitera nazýváme čtyři jeho největší měsíce (Ganymed, Europa, Io a Kalisto) pozorované Galileem Galilei.

T-ray image - revoluce ve fotografii ?

9.3.2003

Novou metodu zobrazení objektů skrytých lidskému oku představuje využití tzv. "quasi-optiky" vyvinuté pro potřeby astronomů. Tato technologie, využívající zařízení registrujícího elektromagnetické záření v teraherzové oblasti, umožňuje vidět nejen skrz dým a mlhu, ale i skrz zdi nebo lidský oděv. Pro její využití v běžné fotografii se ujal název "T-ray image". Experti očekávají, že budoucí modely tohoto aparátu budou využívány nejen v astronomii (např. pro zkoumání počátků vesmíru), ale i v medicíně nebo při ostraze letišť a dalších objektů. Avšak dříve se však můžeme dočkat protestů od moralistů, kteří okamžitě domyslí ty nejneslušnější možnosti použití.

Rizika keramických pancéřů

9.3.2003

První brigáda US Army vyzbrojená novými tanky s čistě keramickým pancířem z karbidu boritého má být plně bojeschopná v květnu tohoto roku. Vědcům z Johns Hopkins University ve spolupráci s U.S. Army Research Laboratory se podařilo odhalit, proč keramický pancíř ztrácí pevnost při dopadu silného dělostřeleckého granátu, než by odpovídalo z testů s municí nižších kalibrů. Je samozřejmé, že čím větší je ráže dopadajících projektilů, tím větší je poškození pancíře. U běžného ocelového pancéřování jsou však škody úměrné ráži dopadajících granátů, avšak rozsah škod na keramickém pancíře narůstá rychleji. Je to způsobeno fázovým přechodem karbidu boritého z krystalické formy na amorfní, sklovitou, která je však mnohem křehčí. Právě tento přechod spustí tlak vyvolaný dostatečně intenzivním nárazem.

Nejnovější výsledky sotva ovlivní nasazení nově formované tankové brigády v nejbližší možné válce a ani nedojde ke stažení nových tanků zpět do továren. Další výzkum nejspíš přispěje k dalšímu zdokonalení keramických pancéřů. Pokud se tento problém podaří nějak vyřešit či obejít, bude to znamenat, že k lepší ochraně tanku postačí slabší pancéř.

Supravodivé logické obvody

9.3.2003

Vědci z University v Cambridge a Hitachi Cambridge Laboratory vyvinuli supravodivý logický obvod, který umožňuje velmi rychlé výpočty při minimální spotřebě energie. Supravodivý materiál umožňuje průchod elektrického proudu prakticky bez odporu, což právě umožňuje tranzistorům fungovat velmi rychle. Problémem ovšem je, že supravodivost je vlastnost, se kterou se setkáváme pouze za velmi nízkých teplot (řádově stovky stupňů celsia pod nulou). Vědci použili tranzistory vyrobené ze supravodiče niobia ke konstrukci NOT hradla - logického obvodu, který mění bit digitální informace z polohy "0" do polohy "1" a naopak. Pro jejich výrobu využili techniku "leptání" tenké niobové vrstvy iontovým paprskem, která je analogická dnešnímu procesu výroby komerčních tranzistorů.

Předpokládá se, že supravodivé logické obvody se budou využívat jako velmi citlivé senzory magnetického pole a logické prvky pro kvantové počítače. Experti předpovídají, že prakticky využitelná zařízení založená na supravodivých logických obvodech budou k dispozici do dvou až pěti let.

Válka zblízka

7.3.2003

Ve snaze eliminovat nepřátelskou propagandu Pentagon plánuje vybavit důstojníky pro styk s veřejností dvoucestnými videofony, které jim umožní operativně uspořádat video-interview s veliteli v poli. Pro tento účel zakoupil blíže nespecifikovaný počet videofonů vyráběných rakouskou firmou Scotty Tele Transport, které stojí 27 000 USD kus. Videofon se dodává v malém kufříku obsahujícím také laptop pro editaci videa a uchovávání videozáznamů, zabudovanou videokameru, klávesnici a pár skládacích diskových antén pro komunikaci přes družici. Zařízení tohoto typu začaly využívat televizní sítě již v minulém roce, Ministerstvo obrany USA a americké výzvědné služby rovněž disponují podobnými modely již po nějakou dobu. Tento způsob využití je však nový. Plukovník poručík David Lamp, tiskový mluvčí spojeného velení amerických ozbrojených sil, to komentoval : "Konečně se dostáváme k tomu, že svět si uvědomuje, že informace je síla. Místo toho, abychom tiše seděli zatímco nepřítel vyhlašuje že bombardujeme nemocnice či distribuujeme otrávené potraviny uprchlíkům, jak se to stalo v Afganistanu, dokážeme tomu nyní čelit. Velitelé, kteří nedokážou pracovat správně s informacemi zjistí, že mají problém."

Tímto krokem se nepochybně otevírá nová fronta potenciálního válečného konfliktu v Iráku i jinde : informační bojiště. Ten kdo bude schopen bleskem předložit relevantní a věrohodně vyhlížející obrazový materiál, případně umožnit on-line komunikaci s účastníky na místě, bude ve výhodě. Pokud ovšem další krok boje na této nové frontě nebude spočívat v tom, že příslušné tajné služby vytvoří celé virtuální bojiště v paměti nějakého superpočítače a veškeré "zprávy z bojiště" nebudou pouze virtuální realitou. Možná film MATRIX nebyl až tak daleko od pravdy ?

WINDOWS do kanceláře, LINUX domů ?

6.3.2003

Na svém vystoupení na Veletrhu spotřební elektroniky v Las Vegas president a generální ředitel společnosti SONY Kunitake Ando vyhlásil, že jeho společnost vidí spíše systém LINUX než WINDOWS jako standard pro softwarové vybavení budoucí spotřební elektroniky. Budoucnost WINDOWS naopak vidí spíše pro využití v kancelářských aplikacích než v domácnosti. Toto vyhlášení překvapilo zejména proto, že SONY je ve vývoji řady aplikací partnerem společnosti Microsoft. Ilustruje však stále významnější pozici, kterou LINUX, zejména na úkor WINDOWS, získává. Kunitake Ando dále předpověděl, že budoucí televizní přijímače budou stále zapojená ("always on") a obousměrně interaktivní zařízení, která budou sloužit jako propojovací centrum pro vysokorychlostní spojení všech elektrických spotřebičů v domácnosti - od digitálního videa s velkoplošnou obrazovkou až po všechna ruční zařízení. Na základě této vize již SONY vyvíjí integrovaný programovatelný televizní přijímač nazývaný Cocoon, využívající LINUX, připojený k Internetu a doplněný diskovou pamětí.

Vize tak směle prezentovaná panem Ando je fixní ideou určité skupiny odborníků. Existuje však sice menší ale neméně erudovaná skupina odborníků, kteří tvrdí pravý opak. Ti se domnívají, že představa integrované elektronické domácnosti je zcestná, neboť odporuje lidské psychice. Tvrdí, že zákazníci nechtějí složitá zařízení umožňující ovládat vše z jednoho centra a mít přistup odkudkoliv kamkoliv. Takové propojení totiž zvyšuje složitost obsluhy a tudíž zvyšuje nároky na pozornost, znalosti a zručnost uživatele. Lidé však milují jednoduchá zařízení. Navíc, argumentují tito odborníci, představa integrovaného zařízení, kde můžeme sledovat zábavu i nakupovat odporuje psychologickým poznatkům o lidském chování. Lidé rádi činnosti oddělují : televize je pro zábavu, počítač pro práci a zajišťování chodu domácnosti (tj. nakupování, objednávání služeb atd.). Jejich propojení lidé nejen že nevítají, nýbrž v drtivé většině přímo odmítají. Která z těchto skupin má pravdu rozhodne budoucnost. Je možné, že pan Ando dovede svou vizí SONY na ještě lepší pozici mezi světovými korporacemi informačního věku. Je však také možné, že ji přivede k marginalizaci a ztrátě trhů. Nebyl by ostatně první.

Most mezi křemíkovými chipy a biochipy

6.3.2003

Do diamantů se vkládají stále větší naději při výrobě čipů a na nich založených elektronických zařízení. Technologie výroby elektricky vodivých vrstev z tohoto cenného materiálu je již zvládnuta. Dalšího pokroku dosáhli chemici z americké University of Wisconsin-Madison. Podařilo se jim pokrýt povrch diamantové vrstvy deponované na křemíku molekulami deoxyribonukleové kyseliny DNA. Tím se vytvořili vlastně most mezi klasickou křemíkovou elektronikou a moderními metodami analýzy biologických systémů - biochipy. Nová technologie se tak může uplatnit při konstrukci nejrůznějších senzorů, čidel a analyzátorů, jejichž potenciální uplatnění leží ve výzkumu, lékařství, anebo třeba při monitorování životního prostředí a ochraně před škodlivými látkami či organismy.

Potenciální lék proti kvasinkovým infekcím

5.3.2003

Firma Zengen Inc. si patentovala peptid, odvozený od hormonu alfa-MSH, který údajně zabíjí kvasinky rodu Candida albicans, když jsou příčinou lidských onemocnění (kandidózy). Kvasinky jsou ovšem v přírodě i v lidském těle všudypřítomné. Užívá se jich při kynutí těsta, výrobě piva i vína. Druh Candida albicans běžně žije v lidském těle a nečiní potíže, někdy však se stává patogem - osidluje dutinu ústní (moučnivka, soor) nebo napadá ženskou pochvu (způsobuje svědění a výtok). Proti patogenním kvasinkám nyní firma Zengen vyvinula peptid, který je odvozen od lidského i zvířecího hormonu alfa-MSH (melanocyty stimulující hormon, působí na pigmentové buňky v kůži). Pozměněním sekvence aminokyselin v přirozeném alfa-MSH získali látku fungicidní, protikvasinkovou , která by mohla mít výrazné léčebné účinky u kandidóz, pokud by ovšem - jak na závěr výzkumníci sami říkají - prošla klinickými testy, byla k léčebnému použití povolena a skutečně se osvědčila. Protože kandidózy jsou nejen obtížnou, ale i potenciálně velmi nebezpečnou lidskou nemocí - to když se rozšíří krví po celém těle a napadají orgány - byl lék zřejmým pokrokem. Týkalo by se to také zejména nemocných s narušenou imunitou - kandidózy jsou běžnou komplikací při AIDS, po léčbě antibiotiky, při cukrovce.

Webová stránka firmy Zengen Inc.

prof.MUDr.Vratislav Schreiber

Hraní počítačových her je zdravé !

5.3.2003

Po mnoha upozorněních na nevhodnost dlouhodobého vysedávání adolescentů před počítačovými hrami zaznívají nyní i opačné hlasy. Profesor Talmadge Wright, který se svým týmem z Loyola University v Chicagu studoval komplexní sociální interakce přinášené známou "střílečkou" Counter-Strike, prohlašuje : "hraní počítačových her je prospěšné ! Counter-Strike je mnohem více než jen kumulace zásahů", tvrdí profesor Wright, "hráči musí používat strategii i taktiku v komplexnosti, která se vyrovná šachům ! Je také špatné domnívat se, že hry vyvolávají pouze negativní emoce : nejčastější emoce, kterou při hře "gamesníci" zažívají, je smích !Hry jako Counter-Strike jsou založené na důvěře a spolupráci, tím napomáhají k vytváření pocitů sounáležitosti a přátelství." A profesor Wright dodává : "Tyto hry dávají hráčům možnost aktivní participace v nějaké vysněné roli, kterou nemohou v běžném životě dosáhnout, umožňují ji přitom hrát s jejich vlastními pocity. Na rozdíl od běžného života, z počítačové hry můžete kdykoliv odejít. Poskytuje to tedy možnost prožívat i situace, do kterých by se člověk v normálním životě neodvážil."

Z uvedených důvodů se profesor Wrigt domnívá, že hraní počítačových her je pro hráče zdravé. Předchozí kritické studie, hovořící o vlivu počítačových her negativně, podezřívá z předpojatosti. Studie profesora Wrighta jistě nebude posledním slovem v otázce vlivu počítačových her na mládež. Člověk však ani nemusí být příliš odborník, aby si mohl udělat názor. Hry plné násilí, nekonvenčního sexu a dalších negativních jevů jistě nejsou ideální. Mladí lidé však zcela fyziologicky určitou míru vzrušení potřebují. A kdybychom pro sedmnáctiletého adolescenta měli vybrat mezi vzrušením poskytovaným hraním dramatické počítačové hry a vzrušením, která dává noční řádění fanoušků po fotbalovém utkání - co bychom mu doporučili ?

Vyšetření střev zevnitř

4.3.2003

Významný pokrok ve vyšetření střev představuje kapsle M2A se zabudovanou miniaturní videokamerou. Vzhledem k tomu, že není větší než velké lékové tablety, lze ji prostě spolknout. Při průchodu trávicím traktem pak kamera snímá své okolí a předává signál do malého přijímače, jež má vyšetřovaný připnut k pasu. Lékař pak na základě těchto údajů vlastně provede vyšetření celého trávicího ústrojí, což dosavadní endoskopické techniky neumožňovaly. Americká Food and Drug Administration ji certifikovala v srpnu 2001. V pondělí oznámil její tvůrce, společnost Given Imaging, že šest hlavních amerických zdravotních pojišťoven zařadilo vyšetření pomocí kapsle M2A do hrazené péče, což je skutečnost velmi důležitá pro rozšíření takového vyšetření, jež je nyní dostupné sedmdesáti milionů lidí.

Rádiové visačky jsou na světě

3.3.2003

V brzké době se objeví produkty společností Gillette, Procter & Gamble a Prada, které již budou vybaveny radiovými visačkami (RFID - radio frequency identification). Tyto visačky, ve skutečnosti miniaturní počítačové čipy, budou obsahovat radiově sejmutelnou informaci o produktu a jeho výrobním čísle. Další společnosti, např. Johnson & Johnson, Coca-Cola, Pepsi, Home Depot a Targe, jsou připraveny se k tomuto trendu připojit. Cílem je vytvoření standardu vedoucího k situaci, kdy všechny konzumní produkty, od pracích prášků až po pneumatiky Michelin nebo Goodyear, budou opatřeny radiovými visačkami.

Ve všeobecném nadšení pro krásný přehledný svět s radiovými visačkami poněkud zanikají kritické hlasy skupin bojujících za ochranu soukromí. Ty se např. obávají, že zloději si rychle opatří čtečky radiových visaček a budou tak moci na ulici snadno zjistit, co máte v tašce (a tedy zda se to eventuálně vyplatí ukrást!). Vznikají však i závažnější otázky - např. a kdy budou dávat visačky také v porodnici?

Nejchladnější místo ve Vesmíru

2.3.2003
snímek galaxie Boomerang v nepravých barvách pořízený Hubbleovým telekopem (foto NASA)

Na obrázku vidíme mlhovinu Bumerang v nepravých barvách pořízený Hubblovým teleskopem. ). Boomerang je reflexní mlhovinou na jižní obloze. Je od nás vzdálená asi 5000 světelných let. Připomíná svým tvarem bumerang. Pravděpodobně vznikající planetární mlhovina, jejíž plyny unikají z centrální hvězdy rychlostí 590 000 km/ h (= 164 km/s). Ročně hvězda odvrhuje asi jednu tisícinu své hmoty. Rychlé rozpínání mlhoviny ji ochlazuje natolik, že Boomerang je (zatím) nejchladnějším známým místem ve vesmíru ("kosmický mrazák"). Poněvadž oxid uhelnatý (CO) v mlhovině pohlcuje reliktní záření, teplota Boomerangu musí být nižší než 2,7 K, tedy pod teplotou reliktního záření.

Pro úplnost musíme dodat, že vůbec nejnižší teploty (několik miliontin kelvinu nad absolutní nulou) ve Vesmíru dosáhli fyzici na Zemi, když uskutečnili Bose-Einsteinův stav hmoty.

Edison definitivně do učebnic dějepisu ?

2.3.2003

Je možné, že klasické žárovky, a zářivky budou brzy následovat svého předchůdce plynovou lampu - definitivně se z našeho života odstěhují na stránky učebnic dějepisu. Tím alespoň hrozí dynamický rozvoj odvětví nazývaného "světlo pevné fáze" (solid-state lighting), který vychází z klasických světlo emitujících diod (LED). Předpokládá se, že v roce 2007 světelné zdroje na této bázi již budou dostatečně výkonné, aby mohly masově nahradit osvětlení v kancelářích i domácnostech.

Již v současné době se tato světla používají po velké plošné panely jako je poutač Nasdaqu na Times Square v New Yorku, průčelí Goldmanova divadla V Chicagu nebo symbol vánočního stromku na Bílem domě ve Washingtonu. Jejich hlavní výhodou je úspornost - např. dopravní světla na bázi LED spotřebují o 80% méně elektrické energie, než světla klasická, a vydrží při tom až 10x déle.

Diskuse/Aktualizace