Skákavka tajemná (Phidippus mystaceus) požírající ulovený hmyz řádu doukřídlých (Diptera, podřád Nematocera), foto David E. Hill, Peckham Society, Simpsonville, South Carolina.

Skákavka tajemná (Phidippus mystaceus) požírající  ulovený hmyz řádu doukřídlých (Diptera, podřád Nematocera), foto David E. Hill, Peckham Society, Simpsonville, South Carolina.