Vznik ozonu působením hydroperoxidového radikálu působením slunečního záření o vlnové délce kratší než 400 nm.

Vznik ozonu působením hydroperoxidového radikálu působením slunečního záření o vlnové délce kratší než 400 nm.