Chemická struktura polystyrensulfonátu a doxorubicinu s náčrtkem adsorpční trubice.

Chemická struktura polystyrensulfonátu a doxorubicinu s náčrtkem adsorpční trubice.