Funkční model ženského pohlavního ústrojí v mikrofluidním zařízení (S.Xiao et al., A microfluidic culture model of the human reproductive tract and 28-day menstrual cycle, Nature Communications 8, Article number: 14584 (2017), doi:10.1038/ncomms14584).

Funkční model ženského pohlavního ústrojí v mikrofluidním zařízení (S.Xiao et al., A microfluidic culture model of the human reproductive tract and 28-day menstrual cycle, Nature Communications 8, Article number: 14584 (2017), doi:10.1038/ncomms14584).