Zařízení pro shromažďování dopadajícího prachu, foto Chelsea Carey.

Zařízení pro shromažďování dopadajícího prachu, foto Chelsea Carey.