Složená lebka Apidima-2 s barevně vyznačenými úlomky, foto Katerina Harvati/Universität Tübingen.

Složená lebka Apidima-2 s barevně vyznačenými úlomky, foto Katerina Harvati/Universität Tübingen.