Vykopávky v Teopanzolco, foto Melitón Tapia/INAH.

Vykopávky v Teopanzolco, foto Melitón Tapia/INAH.