Koutník jedovatý (Loxosceles reclusa), foto Centers for Disease Control and Prevention.

Koutník jedovatý (Loxosceles reclusa), foto Centers for Disease Control and Prevention.