Veleskokan goliáší (Conraua goliath), foto Marvin Schäfe.

Veleskokan goliáší (Conraua goliath), foto Marvin Schäfe.