Rybníček vyhrabaný a ohražený velekskokanem goliáším. Vyházené zbytky rostlin leží v popředí snímku. Šedá hmota uprostřed jsou snesená vajíčka, foto Marvin Schäfe.

Rybníček vyhrabaný a ohražený velekskokanem goliáším. Vyházené zbytky rostlin leží v popředí snímku. Šedá hmota uprostřed jsou snesená vajíčka, foto Marvin Schäfe.