Schéma elektrochemické přípravy syntézního plynu.

Schéma elektrochemické přípravy syntézního plynu.