Chemická struktura polycyklického aromatického uhlovodíku koronenu.

Chemická struktura polycyklického aromatického uhlovodíku koronenu.