Neuronální oscilace (mozkové vlny), na ose x je čas v sekundách, Hugo Gambo [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].

Neuronální oscilace (mozkové vlny), na ose x je čas v sekundách, Hugo Gambo [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].