Spektrum viditelného světla s vyznačenými vlnovými délkami v nanometrech.

Spektrum viditelného světla s vyznačenými vlnovými délkami v nanometrech.