Proudění vzduchu kolem psího čenichu při výdechu a nádechu. Úplně dole pro pokusy použitý model psího čenichu vytištěný na 3D tiskárně. Upraveno podle Staymates, M. E. et al. Biomimetic Sniffing Improves the Detection Performance of a 3D Printed Nose of a Dog and a Commercial Trace Vapor Detector. Sci. Rep. 6, 36876; doi: 10.1038/srep36876 (2016), CC BY 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Proudění vzduchu kolem psího čenichu při výdechu a nádechu. Úplně dole pro pokusy použitý model psího čenichu vytištěný na 3D tiskárně. Upraveno podle Staymates, M. E. et al. Biomimetic Sniffing Improves the Detection Performance of a 3D Printed Nose of a Dog and a Commercial Trace Vapor Detector. Sci. Rep. 6, 36876; doi: 10.1038/srep36876 (2016),  CC BY 4.0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.