Struktura silně absorbující fotoelektrody týmu prof.Misawy.

Struktura silně absorbující fotoelektrody týmu prof.Misawy.