Porovnání VOCT vyšetření (vlevo) a histopatologického (vpravo) na základě mikroskopie řezu tkání. Šipka označuje melanocytový nevus, nezhoubné nahromadě pigmentových buněk melanocytů, obr. Rutgers University.

Porovnání VOCT vyšetření (vlevo) a histopatologického (vpravo) na základě mikroskopie řezu tkání. Šipka označuje melanocytový nevus, nezhoubné nahromadě  pigmentových buněk melanocytů, obr. Rutgers University.