Nahoře chemická struktura imidaklopridu, dole fipronilu.

Nahoře chemická struktura  imidaklopridu, dole fipronilu.