Řízení cirkadiánního cyklu pomocí změn aktivity genu period a bílkovin PER během 24 hodin.

Řízení cirkadiánního cyklu pomocí změn aktivity genu period a bílkovin PER během 24 hodin.