Cihla stojící na bloku aerogelu, Courtesy NASA/JPL-Caltech [Public domain].

Cihla stojící na bloku aerogelu, Courtesy NASA/JPL-Caltech [Public domain].