Duny ze sádrovcového písku ve White Sands National Monument, foto NPS.

Duny ze sádrovcového písku ve White Sands National Monument, foto NPS.