Náčrtek krabice, která izolovala citlivé mikrofony před větrem při pohledu seshora. Trubice kryjící otvory leží při měření ve vodorovné rovině.

Náčrtek krabice, která izolovala citlivé mikrofony před větrem při pohledu seshora. Trubice kryjící otvory leží při měření ve vodorovné rovině.