Chemická struktura neopentylglykolu a 2-amino-2-methyl-1,3-propandiolu.

Chemická struktura neopentylglykolu a 2-amino-2-methyl-1,3-propandiolu.