Nahoře schéma fungování tepelné diody, dole skutečný vzhled na snímku elektronového mikroskopu, Elzouka, M. and Ndao, S. High Temperature Near-Field NanoThermoMechanical Rectification. Sci. Rep. 7, 44901; doi: 10.1038/srep44901 (2017).

Nahoře schéma fungování tepelné diody, dole skutečný vzhled na snímku elektronového mikroskopu, Elzouka, M. and Ndao, S. High Temperature Near-Field NanoThermoMechanical Rectification. Sci. Rep. 7, 44901; doi: 10.1038/srep44901 (2017).