Tající TNT za teploty 81 stupňů Celsia (foto Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons). Chemická struktura vpravo dole.

Tající TNT za teploty 81 stupňů Celsia (foto Daniel Grohmann, CC BY-SA 3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons). Chemická struktura vpravo dole.