Schéma toku a složení slunečního větru a prvků proudících ze Země na Měsíc. H+ značí proton, e- elektron, He2+ alfa částici, O kyslík, N dusík, He helium.

Schéma toku a složení slunečního větru a prvků proudících ze Země na Měsíc. H+ značí proton, e- elektron, He2+ alfa částici, O kyslík, N dusík, He helium.