Chemická struktura polyetylenu, polypropylenu, polyvinylchloridu a dioxinu (dole).

Chemická struktura polyetylenu, polypropylenu, polyvinylchloridu a dioxinu (dole).