Chemická struktura neurontransmiterů GABA (nahoře) a glutamové kyseliny (dole).

Chemická struktura neurontransmiterů GABA (nahoře) a glutamové kyseliny (dole).