Nahoře polymerace ethyl-2-kyanoakrylátu, vlevo dole chemická struktura poly(2-hydroxyethylmethakrylátu), vpravo dole ethylenglykoldimethakrylátu.

Nahoře polymerace  ethyl-2-kyanoakrylátu, vlevo dole chemická struktura poly(2-hydroxyethylmethakrylátu), vpravo dole ethylenglykoldimethakrylátu.