Vlček etiopský, foto GertVankrunkelsven, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.

Vlček etiopský, foto GertVankrunkelsven, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.