Vlevo nahoře vidíme královský pár asexuální populace termita Glyptotermes nakajimai, tvořený dvěma královnami (Q). Nahoře vpravo vidíme královský pár sexuální populace tvořený královnou (Q) a menším králem (K). Měřítko je dlouhé 2 mm. Dole najdeme mikroskopické snímky odpovídající prázdné (vlevo) a plné spermatéky (vpravo) s měřítkem o délce 20 mikrometrů, T.Yashiro et al., Loss of males from mixed-sex societies in termites, BMC Biology 2018.

Vlevo nahoře vidíme královský pár asexuální populace termita Glyptotermes nakajimai, tvořený dvěma královnami (Q). Nahoře vpravo vidíme královský pár sexuální populace tvořený královnou (Q) a menším králem (K). Měřítko je dlouhé 2 mm. Dole najdeme mikroskopické snímky odpovídající prázdné (vlevo) a plné spermatéky (vpravo) s měřítkem o délce 20 mikrometrů, T.Yashiro et al., Loss of males from mixed-sex societies in termites, BMC Biology 2018.