Dunningův–Krugerův jev - závislost přesvědčení o vlastních znalostech na skutečné úrovni znalostí.

Dunningův–Krugerův jev - závislost přesvědčení o vlastních znalostech na skutečné úrovni znalostí.