Výsek úplné struktury blokového polymeru s fenytoinem.

Výsek úplné struktury blokového polymeru s fenytoinem.