Schéma zařízení pro dělení koloidních roztoků podle tvaru částic, Peter L. Mage et al, DOI: 10.1038/s41563-018-0244-9.

Schéma zařízení pro dělení koloidních roztoků podle tvaru částic, Peter L. Mage et al, DOI: 10.1038/s41563-018-0244-9.