Znázornění kruhové polarizace světla, public domain via Wikimedia Commons.

Znázornění kruhové polarizace světla, public domain via Wikimedia Commons.