Nahoře znázornění Barnetova jevu. Při rotaci dochází k magnetizaci tělesa díky souhlasnému zorientování spinů. Dole znázornění inverzního, tzv. Einsteinova de Hassova jevu, při kterém zmagnetování vyvolá pootočení, https://www.researchgate.net/publication/282478231_Mechanical_generation_of_spin_current/figures?lo=1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, CC BY 4.0

Nahoře znázornění Barnetova jevu. Při rotaci dochází k magnetizaci tělesa díky souhlasnému zorientování spinů. Dole znázornění inverzního, tzv. Einsteinova de Hassova jevu, při kterém zmagnetování vyvolá pootočení, https://www.researchgate.net/publication/282478231_Mechanical_generation_of_spin_current/figures?lo=1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, CC BY 4.0