Řez lidským okem (Public domain, via Wikimedia Commons).

Řez lidským okem (Public domain, via Wikimedia Commons).