Chemická struktura nukleotidů, základních stavebních kamenů deoxyribonukleové kyseliny. dAMP značí deoxyadenosinumonofosfát, dCMP deoxycytidinmonofosfát, dTMP deoxythymidinmonofosfát a dGMP deoxyguanidinmonofosfát.

Chemická struktura nukleotidů, základních stavebních kamenů deoxyribonukleové kyseliny. dAMP značí  deoxyadenosinumonofosfát, dCMP deoxycytidinmonofosfát, dTMP deoxythymidinmonofosfát a dGMP deoxyguanidinmonofosfát.