Schéma experimentálního uspořádání: na stříbrném zrcadle (Ag) leží izolační a ochranná 700 nm silná vrstva oxidu hlinitého Al2O3. Na ní najdeme elektrody z nitridu galitého GaN 140 nm vysoké pokryté izolační vrstvou oxidu hafničitého HfO2 o síle 10 nm. Na nich leží 0,62 nm silná monovrstva zkoumané sloučeniny WS2. Změnou napětí V mezi elektrodou z GaN a slitinou titanu se zlatem Ti/Au úplně nahoře lze měnit odrazivost a absorbanci povrchu v širokém rozmezí. Zelená šipka představuje dopadající světlo.

Schéma experimentálního uspořádání: na stříbrném zrcadle (Ag) leží izolační a ochranná 700 nm silná vrstva oxidu hlinitého Al2O3. Na ní najdeme elektrody z nitridu galitého GaN 140 nm vysoké pokryté  izolační vrstvou oxidu hafničitého HfO2 o síle 10 nm. Na nich leží 0,62 nm silná monovrstva zkoumané sloučeniny WS2. Změnou napětí V mezi elektrodou z GaN a slitinou titanu se zlatem Ti/Au úplně nahoře lze měnit odrazivost a absorbanci povrchu v širokém rozmezí. Zelená šipka představuje dopadající světlo.