Četnost výskytu genů nesoucích rezistenci vůči antibiotikům, tmavě modrá označuje vysokou četnost, světle modrá nízkou, R.S.Hendriksen et al., Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage, Nature Communications, volume 10, Article number: 1124 (2019), CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Četnost výskytu genů nesoucích rezistenci vůči antibiotikům, tmavě modrá označuje vysokou četnost, světle modrá nízkou, R.S.Hendriksen et al., Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage, Nature Communications, volume 10, Article number: 1124 (2019), CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.